Hvem skal have Nordjyllands Sygeplejerskepris 2022?

Fristen for at indstille kandidater er den 25. august 2022.

Oprettet: 29.05.2022
Carsten Lorenzen

Nordjyllands Sygeplejerskepris uddeles på Kreds Nordjyllands generalforsamling i lige år.

Formålet med Nordjyllands Sygeplejerskepris er

 • at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever
 • at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel
 • at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt

Hvem kan modtage prisen?

En sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, for eksempel ved:

 • at være rollemodel i udførelsen af sit sygeplejerskearbejde
 • at være igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning til faget
 • at være nytænkende inden for fag og organisation
 • offentlig fremtræden som oplægsholder eller i medierne

Hvem kan indstilles, og hvem kan indstille?

 • den indstillede skal være aktivt medlem af DSR, Kreds Nordjylland
 • den, der indstiller, skal være aktivt medlem af DSR, Kreds Nordjylland

Kredsbestyrelsen beslutter ud fra de indsendte forslag, hvem der skal have årets Nordjyllands Sygeplejerskepris.

Indstillinger for 2022 skal være kredskontoret i hænde senest den 25. august 2022. Indstilling foretages på denne blanket:

Nordjyllands Sygeplejerskepris - anmeldelsesblanket.docx

Praksis ifm. annoncering af kandidater

Kredsen kontakter det medlem, der har indstillet den/de kandidater, som skal have prisen.

Kredsen skriver - efter generalforsamlingen - til de medlemmer, der har indstillet en kandidat og til de kandidater, der er blevet indstillet

 

Tidligere års prismodtagere

 • 2011 Birgitte Nielsen, leder af Hospice Vendsyssel
 • 2012 Bente Dalsgaard, ansat på Barselsafsnittet på Aalborg Sygehus
 • 2013 Helle Rømer, anæstesi- og smertesygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling – i daglige tale kaldet O-Anæstesi - på Aalborg Universitetshospital
 • 2014 Lise Hammershøj Jensen, sårsygeplejerske og udviklingssygeplejerske i Aalborg Kommune
 • 2015 Karin Rathmann, sårsygeplejeske på ortopædkirurgisk afd., Aalborg Universitetshospital
 • 2016 Birgit Skov Jensen, sygeplejerske på afsnit 103 Intensiv og Opvågning på Aalborg Universitetshospital
 • 2017 Tove Pank, sygeplejerske og klinisk uddannelseskoordinator i Psykiatrien, Region Nordjylland
 • 2018 Lis Kjær Larsen, Regionshospital Nordjylland, afd. 109
 • 2019 Ingen uddeling (der holdes fremadrettet generalforsamlingen hvert andet år i lige år)
 • 2020 Birthe Pedersen, Øre-næse-hals-afsnittet på AUH