Løn og arbejde

DSR indgår forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for syge- og sundhedsplejersker.