100.00 kr. i efterbetalt arbejdstidstillæg

I strid med fleksaftalen

Tre sygeplejerske ansat som it-konsulenter arbejdede i perioder ud fra nogle fastlagte deadlines, der medførte, at de arbejdede væsentligt mere, end de var ansat til og i strid med deres fleksaftale.

DSR gik ind i sagen og efter forhandling fik de samlet set ca. 100.000 kr. i efterbetalt arbejdstidstillæg.