Afværget advarsel

Indkaldt til tjenstlig samtale på grund af sygefravær.

En sygeplejerske blev indkaldt til tjenstlig samtale, fordi ledelsen fandt, at hun havde for meget sygefravær og for meget fravær på grund af barns første sygedag.

I indkaldelsen stod, at hun ville få en skriftlig advarsel. Både sygeplejersken og hendes tillidsrepræsentant, der deltog som bisidder, fik sparring fra DSR Kreds Sjælland, og det blev afværget, at sygeplejersken fik en advarsel.