Fik 3 måneders godtgørelse for usaglig opsigelse

Arbejdsgiver kunne ikke løfte bevisbyrden for, at samarbejdsvanskeligheder var forsøgt løst.

En kommunalt ansat sygeplejerske med over 10 års anciennitet blev opsagt begrundet i samarbejdsvanskeligheder.

Ved den lokale forhandling med DSR Kreds Sjælland kunne arbejdsgiver ikke løfte bevisbyrden for, at samarbejdsvanskelighederne var forsøgt løst, herunder at sygeplejersken var hovedansvarlig for samarbejdsproblemerne.

På denne baggrund og med støtte i retspraksis fik sygeplejersken ud over sit opsigelsesvarsel på 6 måneder, 3 måneders godtgørelse for usaglig opsigelse.

Herudover blev sygeplejersken fritstillet i hele opsigelsesperioden, og arbejdsgiver gav afkald på sin ret til modregning ved ny beskæftigelse i fritstillingsperioden.