Intern fejl i Regionen

Regionen tilbageholdt en månedsløn.

Regionen tilbageholdt en månedsløn for en sygeplejerske med den begrundelse, at sygeplejersken ikke havde opfyldt betingelserne for opsigelse.

DSR Kreds Sjælland anfægtede dette, og arbejdsgiver eftergav kravet, grundet intern fejl.