Krav om tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalte beløb

For én af sygeplejerskerne betød det, at hun i en måned modtog en negativ lønseddel

I første halvår af 2014 oplevede DSR Kreds Sjælland en større antal sager, hvor Region Sjælland krævede, at sygeplejersker skulle tilbagebetale fejlagtigt udbetalte beløb, på trods af, at alle sygeplejerskerne havde modtaget beløbene i god tro.

I de fleste tilfælde blev sygeplejerskerne opkrævet beløbene uden forvarsel eller forklaring, og de fulde beløb blev trukket i deres efterfølgende lønudbetalinger.                 

For én af sygeplejerskerne betød det, at hun i en måned modtog en negativ lønseddel.

Sagerne er alle blevet ført af DSR Kreds Sjælland med resultater, som har godtgjort, at sygeplejerskerne ikke havde været vidende om de fejlagtige udbetalinger, og at de derfor også havde modtaget dem i god tro.