Krav om tilbagebetaling af løn

Byretten i Næstved afsagde i maj 2014 dom i en sag ført af DSR mod Region Sjælland om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn.

Byretten i Næstved afsagde i maj 2014 dom i en sag ført af DSR mod Region Sjælland om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn.

En sygeplejerske, ansat i Region Sjælland, havde i 2 år fået udbetalt to månedlige tillæg, mod tidligere ét tillæg. Tillæggene var lige store beløbsmæssigt, men benævnt forskelligt på lønsedlen.
Da sygeplejersken havde varierende løn på grund af aften- og weekendvagter, opdagede hun ikke straks fejlen. Da hun blev opmærksom på dette, rettede hun henvendelse til HR- afdelingen for at spørge ind til det.

Region Sjælland krævede herefter, at sygeplejersken skulle tilbagebetale det beløb, som hun fejlagtigt havde fået igennem en periode.

DSR førte bevis for, at sygeplejersken havde handlet i god tro, og retten i Næstved gav DSR Kreds Sjælland medhold i sagen. Region Sjælland ankede ikke dommen.