Medarbejder skal selv henvende sig ved sygemelding

Afdelingsledelsen påtænkte at give sygeplejersken en skriftlig advarsel, fordi hun ikke havde sygemeldt sig på sin første fraværsdag.

En sygeplejerske blev indkaldt til tjenstlig samtale. Af indkaldelsen fremgik, at afdelingsledelsen påtænkte at give sygeplejersken en skriftlig advarsel, fordi hun ikke havde sygemeldt sig på sin første fraværsdag.

Imidlertid var sagen den, at sygeplejerskens egen læge havde tilbudt at sygemelde hende, da hun to dage tidligere var til læge. Lægen talte da også med afdelingssygeplejersken og oplyste, at sygeplejersken ville skulle være sygemeldt i min. 4-6 uger.

DSR Kreds Sjælland deltog som bisidder ved samtalen og fik afværget, at der blev givet en advarsel.

Det blev dog nævnt, at der er en - uskreven - forventning om, at en medarbejder selv henvender sig ved sygemelding.