Opsigelse blev afværget

Arbejdsgiver havde ikke opfyldt sine forpligtigelser

En regionalt sygeplejerske blev opsagt, men DSR Kreds Sjælland påpegede, at arbejdsgiver ikke havde opfyldt sine forpligtigelser jf. egen personalepolitik, idet man ikke havde forsøgt at finde løsninger for at sikre medarbejderens fortsatte ansættelse.

Ved DSR Kreds Sjællands deltagelse i tjenstlig samtale fandtes der løsninger, der tog hensyn til medarbejderens formåen, hvilket medførte, at opsigelsen blev afværget.