1. maj med fokus på ligeløn

Ulla Birk Johansen og Anja Hoyer Didriksen satte spot på ligestilling ved deres 1. maj-taler i Vordingborg og Sorø. Det handlede både om lige løn for lige arbejde og om andre problemer inden for ligestilling.

Oprettet: 03.05.2022

På en flot søndag, var to af kredsens næstformænd ude og holde tale om ligeløn – eller mangel på samme, inden for de kvindedominerede fag.

Her et lille uddrag fra talerne: 

Ulla Birk Johansen 1. maj i Sorø 2022
Ulla Birk Johansen 1. maj i Sorø 2022
Velfærdsfagene såsom jordemoder, sygeplejerske, pædagog, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er opstået i hjemmene – altså de traditionelt kvindedominerede fag lønnes markant lavere end de historisk og traditionelt mandsdominerede fag, når man sammenligner på uddannelsesniveau.

Det er vel ikke rimeligt, at det skal koste omkring 2 millioner i lavere livsløn at vælge et kvindedomineret fag indenfor det offentlige?

Vores velfærdssamfund slår store og alvorlige sprækker, fordi politikerne og arbejdsgiverne alt, alt for længe, faktisk i over 50 år, har forsømt de medarbejdere, der bemander velfærdssamfundet.

Det er nødvendigt, at den samlede fagbevægelse bakker kvinderne op! Fagbevægelsen må kæmpe sammen om ligeløn!

 

Ligeløn handler om menneskerettigheder.

God første maj!