1000 sygeplejersker – fra landspolitik til lokal handling

Det er nok ikke gået nogens næse forbi at regeringen har afsat midler over de næste to år, til i alt 1000 flere sygeplejersker. I denne del af landet betyder det 153,8 flere sygeplejersker på sygehusene over de næste to år – Men hvordan skal vi få fat på dem?

Oprettet: 26.02.2020

Det mødtes folketingsmedlem Mette Gjerskov (S), regionrådsmedlem Annemarie Knigge (S) og kredsformand Helle Dirksen om. Det er nemlig en udfordring at omsætte de landspolitiske ønsker til virkelighed i Region Sjælland. Der er allerede en stor mangel på sygeplejersker på regionens arbejdspladser og arbejdsløsheden iblandt sygeplejersker er tæt på 0%. Derfor vil man fra regionalt hold også særligt gerne se på at få flere til at gå op i tid, simpelthen for at bruge de ressourcer man allerede har bedre.
På mødet blev der drøftet flere vigtige indsatser, som for eksempel at formindske ledelsesspændet, at underbygge det kollegiale fællesskab og ikke mindst se på lønnen.

Kredsformand Helle Dirksen uddyber: ”Vi er glade for, at regeringen har afsat midler til flere sygeplejersker – også selvom der ikke lige står sygeplejersker udenfor sygehusene og banker på for at få arbejde der. Derfor er det godt, at vi kan mødes på tværs af Folketing, region og fagforening for at drøfte, hvordan vi forhåbentlig i fællesskab kan komme i mål med ambitionen. Der er nemlig ingen tvivl om, at der er et stort behov for flere sygeplejersker på flere af regionens sygehuse.”

Mette Gjerskov og Annemarie Knigge satte begge pris på at få vendt forskellige løsningsforslag til at skaffe flere sygeplejersker, og der var enighed om, at man her har et helt klart fælles mål, nemlig at sørge for, at der er nok sygeplejersker på regionens sygehuse, til gavn for både patienterne og arbejdsmiljøet.  Mette Gjerskov fortæller: "Vi har alle brug for nærhed, topprofessionel behandling og omsorg, når vi bliver syge. Det er helt afgørende, " og  Mette Gjerskov fortsætter "så jo flere sygeplejersker, vi kan få tilbage på sygehusene med vores nye initiativer, des bedre behandling får borgerne. Og det er jo vores mål".
Annemarie Knigge uddybede "Vi håber fra regionalt hold, at vi kan motivere flere sygeplejersker til at gå op i tid. Simpelthen for at bruge de ressourcer, vi allerede har, bedre. Alle gode ideer til at få flere sygeplejersker til Region Sjælland skal afprøves. ’"

Mødet er et godt eksempel på, at der skal konstruktive løsninger på bordet for at skaffe de ekstra sygeplejersker, noget man i DSR Kreds Sjælland støtter op om.