2020 bliver Year of the Nurse

WHO har udråbt 2020 til at være Year of the Nurse, og kredsbestyrelsen drøftede – blandt flere andre emner - på sit møde i december et udspil fra DSR med forslag til, hvordan man året igennem kan markere sygeplejen og sygeplejerskerne både nationalt og lokalt i DSR’s kredse.

Oprettet: 17.12.2019

Florence Nightingale blev født den 12. maj 1820, og den 12. maj er derfor international sygeplejerskedag. I 2020 er det 200 år siden, hun blev født, og WHO har valgt at udråbe 2020 til Year of the Nurse and Midwife. Det skal selvfølgelig markeres såvel nationalt som lokalt i kredsene. Dansk Sygeplejeråd kickstarter markeringen af Year of the Nurse ved en baggrundsartikel i det første nummer af Sygeplejersken i januar 2020 og på de sociale medier. Der vil igennem hele 2020 være artikler i Sygeplejersken, der på forskellig måde markerer Year of the Nurse og hylder sygeplejen og sygeplejersker.

Også lokale tiltag for at markere Year of the Nurse

Kredsbestyrelsen drøftede på sit møde i december både forslag til nationale og lokale indsatser. Uden at løfte sløret for meget, kan vi love, at der den 12. maj vil blive sat rigtig mange events i søen rundt omkring i kredsen – men meget mere om det i det nye år.

På Kredsbestyrelsens møde i december var Søren Petersen tilbage som 1. kredsnæstformand efter at have haft orlov siden den 13. maj 2019. Annette Møller, som har været konstitueret som kredsnæstformand under Sørens orlov, er derfor nu igen ordinært kredsbestyrelsesmedlem. Søren Petersen har de samme ansvarsområder som før orloven.