24 faglige organisationer siger stop

DSR Kreds Sjælland er gået sammen med en række andre faglige organisationer og råber vagt i gevær. Regionens spareplan er en uholdbar hovsaløsning.

Oprettet: 02.11.2018

De forestående nedskæringer i Region Sjælland hænger ganske enkelt ikke sammen og kommer til at gå ud over medarbejdere, der udfører kerneydelser i vores velfærdssamfund. Derfor er DSR Kreds Sjælland gået sammen med en række andre faglige organisationer og har udsendt en fælles pressemeddelelse. 

 

Pressemeddelelse: Sjællandske sygehusfyringer er en uholdbar hovsaløsning

Regionsledelsen kan endnu nå at begrænse de bebudede masseafskedigelser, der vil føre til en ond spiral med personaleflugt og øgede sundhedsudgifter til skade for patienterne, lyder det fra 24 faglige organisationer i Region Sjælland.

Det giver hverken på kort eller langt sigt megen mening, når Region Sjælland planlægger fyringer af op mod 317 medarbejdere og nedlæggelse af yderligere flere hundrede ubesatte stillinger som led i en akut sparerunde på de sjællandske sygehuse. Sådan lyder det fælles budskab fra faglige organisationer, der repræsenterer samtlige medarbejdere i Region Sjælland.

På den korte bane vil masseafskedigelserne for det personale, der endnu har et arbejde at udføre, betyde øget arbejdspres, mistrivsel, dårligt arbejdsmiljø og øget sygefravær. Det giver voldsomt øgede udgifter på vikarkontoen, der igen er med til at dræne regionen for penge til kerneopgaverne. De ansattes organisationer frygter derfor, at patienterne bliver sorteper og får en stadigt ringere kvalitet i opgaveløsningen for alle faggrupper med tilsvarende øget risiko for patientsikkerheden

De forskellige opgaver med behandling, diagnosticering, pleje og administration forsvinder ifølge de faglige organisationer ikke, bare fordi personalet forsvinder. Tværtimod har personalet på de sjællandske sygehuse år efter år leveret stadigt stigende produktivitet i form af flere behandlinger, udredninger og opfølgninger.

På den lidt længere bane vil de bebudede fyringer tappe de sjællandske sygehuse for kvalitet, faglig viden og økonomi. Det vil medføre længere indlæggelser, flere genindlæggelser og behandlingsgarantier, der ikke kan overholdes, og på sigt vil det betyde, at regionen står med flere økonomiske udfordringer i sidste ende.

De faglige organisationer opfordrer ledelsen i Regionen til at tage andre værktøjer i brug og peger blandt andet på, at regionen skal strække besparelserne over flere år, og her benytte personaleomsætningen, som i forvejen er højere i Region Sjælland end i øvrige regioner, til at nedbringe antallet af afskedigelser. 

Det er også nødvendigt at sætte kvalificeret fokus på arbejdsmiljøet, som – på trods af afsatte puljemidler i Region Sjælland – stadig er for ringe. Der skal være det tilstrækkelige antal medarbejdere i forhold til de opgaver, der skal varetages på alle af Regionens arbejdspladser. Gentagne trusler om fyringer fordrer ikke et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

De faglige organisationer vil gerne pointere, at alle faggrupper har en vigtig rolle på sygehusene og i administrationen i forhold til deres daglige vigtige kerneopgave. Enhver besparelse kan mærkes, og de ansatte kan ikke blive ved med at dække alle de opgaver, der bliver til overs, når regionen skærer så dybt i personalet.

De faglige organisationer vil i forbindelse med Regionsrådsmødet den 5. november kl. 15.30 markere deres bekymring for konsekvenserne ved masseafskedigelserne.

                                                          

Kontakt for flere oplysninger:

Ann Søgaard -  Sektor formand SOSU – FOA -  mobil: 29275644

Rikke Kristensen – Regionsformand - Kost og Ernæringsforbundet – mobil: 23378507

Anja Lykke Aakeson – Kredsformand - Danske Bioanalytikere Sjælland – mobil: 50410192

 

De faglige organisationer er: FOA – region Sjælland, Danske Bioanalytikere Sjælland, Jordemoderforeningen Sjællandskredsen, Dansk Metal Sydøst, Radiograf Rådet Sjælland, Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Danske Fysioterapeuter, Kost og Ernæringsforbundet, Forbundet Arkitekter og Designere, Ingeniørforeningen IDA, JA, Danske Metal Midt-Vestsjælland, Dansk Journalistforbund, Socialpædagogerne Midtsjælland, Overlægeforeningen/FAS, Ergoterapeutforeningen Region Øst, Djøf, Dansk Magisterforening, 3F afdelingerne i Region Sjælland, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, Dansk Psykologforening, Yngre læger kreds Sjælland, Pharma Danmark og HK Kommunal Sjælland.