30 millioner til plejepersonalet i Region Sjælland

På mandagens forretningsudvalgsmøde, blev det besluttet at indstille til regionsrådet, at man skal afsætte ekstra lønkroner til plejepersonalet i Region Sjælland.

Oprettet: 02.12.2021

Et enigt forretningsudvalg i Region Sjælland vil give 30 millioner kroner til lønforbedring til plejepersonalet på de medicinske sengeafsnit og akutafdelingerne. Denne indstilling skal Regionsrådet tage endelig stilling til d. 6. december.
Helt konkret, skal der ifølge Forretningsudvalget afsættes 15 millioner kroner til varige lønforhøjelser målrettet plejepersonale på medicinske sengeafsnit og akutafdelinger i Region Sjælland. Derudover skal der i 2022 også bruges 15 millioner kroner til engangstillæg. Lønforbedringerne skal særligt honorere medarbejdere for deres kompetencer og opgaveløsning samt gå til fastholdelse af medarbejdere.

Selve afsættelsen af midler til plejepersonalet er positivt, men det er tvingende nødvendigt, at regionsrådet også forholder sig til alle de andre områder, der er pressede – også økonomisk.

Her er det særdeles positivt, at det fremgår af konstitueringsaftalen, at der skal iværksættes en akut handlingsplan for at afværge situationen med højt pres på sygehusene og manglen på personale, hvor det udtrykkeligt fremgår, at man bl.a.:

2) Skal undersøge muligheden for honorering af specialkompetencer og medarbejdere på særligt pressede områder i en nærmere prioriteret rækkefølge

3) Undersøge om stedtillæg eller lignende kan hæves.

Det arbejde bør sættes i gang omgående – det kan kun gå for langsomt.

 

Et skridt i den rigtige retning

Kredsformand Anne Marie Holst Sommer ser positivt på de nye løntiltag i Regionen, samtidig understreger hun, at det er på høje tid at give mere i lønningsposen, da problemerne med rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i Region Sjælland har været store længe. Anne Marie udtaler: Det er meget positivt, at forretningsudvalget – og må vi gå ud fra regionsrådet på dets kommende møde den 6. december – har besluttet at afsætte penge til sygeplejerskerne på akutafdelingerne og de medicinske sengeafdelinger – det gælder især de penge, der er sat af til faste tillæg – engangstillæg er naturligvis velkomne, men gør ingen langsigtet forskel. Det er rigtig vigtigt, at der er afsat penge, så sygeplejerskerne fortsat kan se sig selv på afdelingerne og ikke finder andet arbejde.   

Lønmidlerne skal gå til de cirka 1.600 sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere på Region Sjællands medicinske afdelinger og akutafdelinger.

Anne Marie fortæller: Vi havde selvfølgelig ønsket, at man også så på andre grupper af sygeplejersker, udover dem der er ansat på akutafdelingerne og de medicinske sengeafsnit, da de også knokler helt enormt. Derudover er det også meget vigtig, at midlerne bliver fordelt på baggrund af gennemsigtige og klare kriterier, så de enkelte sygeplejersker kan se sig selv i det.

 

Lønstrukturkomitéen er for langsom

Da udspillet kom fra forretningsudvalget, udtalte regionsrådsformand Heino Knudsen bl.a. Vi vil gerne sende et klart signal til regeringen og Folketinget. Arbejdet i lønstrukturkomitéen er ekstremt vigtigt for os. Vi forventer derfor også, at arbejdet gøres hurtigt færdigt. Vi kan ikke vente til udgangen af 2022, før der ligger analyser, der så skal omsættes til handling. Den udmelding støtter DSR Kreds Sjælland. Det er positivt at man nedsatte komitéen, men der er behov for at man øremærker midler til komitéens anbefalinger og får sat turbo på arbejdet.
Kredsformand Anne Marie Holst Sommer udtaler: Det grundlæggende lønspørgsmål skal løses af regeringen og folketinget. Meget kan gøres i Regionen, men opgøret med den historiske uligeløn skal tages på nationalt plan af regeringen og Folketinget.