4-årig valgperiode for tillidsrepræsentanter

På kongressens 4. og sidste dag var der stadig livlig debat. Blandt dagens emner var et forslag om at forlænge valgperioderne for tillidsrepræsentanterne. Efter en længere debat, blev forslaget om 4-årige valgperioder vedtaget.

Oprettet: 17.05.2018

Som motivation for forslaget om længere valgperiode for FTR/TR blev det blandt andet nævnt, at man som nyvalgt TR har brug for længere tid til at finde ind i sin rolle og få TR-uddannelsen. Det blev også nævnte, at FTR/TR ikke skulle stilles dårligere end KB-medlemmer, der nu vælges for 4 år ad gangen. Det blev da en ret tæt afstemning. Der skulle stemmes om det mest vidtgående forslag først – og det var forslaget om en fast 4-årig periode. Og da det blev vedtaget med 56 procent af stemmer for og 40 procent imod, skulle der ikke stemmes om ændringsforslaget.