Årets sidste KB-møde

Der var mange vigtige emner på dagsordenen, da kredsbestyrelsen var samlet til det sidste møde i 2018

Oprettet: 12.12.2018

På mødet blev bl.a. den nyligt overståede generalforsamling behandlet med afsæt i evalueringerne fra deltagerne. Der tegnede sig et billede af, at mange havde en god oplevelse af arrangementet. Heldigvis var der også mange gode forslag til, hvordan det kan gøres endnu bedre, og alle forslag bliver overvejet i planlægningen af næste generalforsamling.

Mange deltagere skrev i evalueringen, at de havde haft stor glæde af at læse beretningen. Hvis du endnu ikke har set den, kan du dykke ned i den her.  Fra kredsbestyrelsen kom der også ros til sekretariatet for afviklingen af arrangementet.

 

Kredsbestyrelsen evaluerede også 10 års-jubilæumsarrangementerne. Desværre har der ikke været så stor opbakning til disse arrangementer, men de vil fortsat blive afholdt, da de jubilarer, der deltog, har haft stor glæde af det. Fremover vil 10 års-jubilarerne dog blive inviteret samme dag som 25-års jubilarerne, så det bliver sikret, at der er nok deltagere til afholdelsen.

Afslutningsvis vil kredsbestyrelsen gerne ønske alle medlemmerne en glædelig jul og et rigtig godt nytår!