Advarsel fra 6.800 sygeplejersker

Fællestillidsrepræsentanter i DSR Kreds Sjælland har på vegne af 6.800 sygeplejersker sendt et nødråb til kommunal- og regionsrådspolitikere om at forbedre forholdene for sygeplejersker og ikke mindst for patienter og borgere.

Oprettet: 01.06.2017

I et åbent brev til regionsrådsformand Jens Stenbæk og til borgmestrene i regionens 17 kommuner beskriver fællestillidsrepræsentanterne, der repræsenterer omkring 6.800 sygeplejersker, at der hver dag må prioriteres benhårdt, for at sygeplejerskerne kan nå de livsvigtige opgaver hos patienter og borgere. De håber, at brevet kan være med til sætte fokus på manglende ressourcer i sundhedsvæsnet.

”Vi går ofte hjem med dårlig samvittighed”

I brevet beskriver sygeplejerskerne en hverdag præget af stort arbejdspres, for få sygeplejersker, opgaver der ikke nås eller som burde have en højere kvalitet - med deraf følgende dårlig samvittighed over for patienter og borgere.

Travlheden og det konstante fokus på effektivitet på sygehusene medfører udskrivelse af patienter med øget behov for sygepleje af en karakter, som tidligere blev løst på sygehusene med tæt lægeinvolvering – alt sammen opgaver, der nu bliver lagt over på hjemmesygeplejerskerne, uden at der er ansat tilsvarende flere sygeplejersker.

Færre sygeplejersker både på Region Sjællands sygehuse og i regionens kommuner

Travlheden og det store arbejdspres kan måske også hænge sammen med, at der i Region Sjælland er hele 20 pct. færre sygeplejersker pr. 1000 borgere end i andre regioner - og dertil kommer, at der er vakante stillinger mange steder. Tilsvarende viser tal fra januar 2017 også en kedelig rekord i kommunerne: Der er i næsten alle regionens kommuner markant færre sygeplejersker pr. 1.000 borgere på minimum 65 år end der er i gennemsnit på landsplan.

Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Helle Dirksen, roser initiativet fra fællestillidsrepræsentanterne og tilføjer: ”Jeg håber, at denne advarsel fra ikke mindre end 6.800 sygeplejersker gør så meget indtryk på kommunal- og regionalpolitikere, at de rent faktisk gør noget ved problemerne. Situationen flere steder er helt urimelig og uholdbar over for borgere, patienter, sygeplejersker – og selvfølgelig også andre medarbejdere i sundhedsvæsenet.”

Læs hele det åbne brev fra sygeplejerskerne her: Åbent brev fra FTR i Kreds Sjælland 2017