Aftale om midlerne fra vinterpakken er faldet på plads

Efter intense forhandlinger i den forgangne uge er det nu besluttet, hvordan midlerne fra vinterpakken skal fordeles. Samtidig blev en del af de lokale midler, som Regionsrådet har bevilget til fastholdelse, også forhandlet.

Oprettet: 18.12.2021

I starten af december afsatte Regeringen 1 milliard kroner til den såkaldte vinterpakke for at afhjælpe det akutte pres i sundhedsvæsenet. Pengene er blevet fordelt mellem de fem regioner ud fra bloktilskudsnøglen for årene 2021 og 2022. For Region Sjælland betød det, at i alt 154 millioner kroner skulle fordeles. Derudover har Regionsrådet også i december i år afsat en særlig pulje på 15 millioner kroner til fastholdelse af plejepersonale på medicinske sengeafsnit og akutafdelinger. Der er nu indgået aftaler for udmøntning af disse midler. Du kan læse aftalerne her:

Fastholdelsesbonus - vinterpakken

Aftale om fastholdelsesbonus - regional pulje

Fastholdelse og arbejdsmiljø
Midlerne fra vinterpakken skal dække meget, men bl.a. er man kommet frem til en fastholdelsesbonus til sygeplejerskerne på en lang række afdelinger, og under den kategori man kalder ’andre understøttende formål’ er der også afsat midler til at forbedre arbejdsmiljøet.

DSR, Radiograf Rådet og dBio tager forbehold for visse dele af aftalen
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland forhandlede sammen med Radiograf Rådet og Danske Bioanalytikere (dBio). Under forhandlingen opstod der uenighed om fortolkningen af enkelte elementer i aftalen. Et af uenighedspunkterne omhandler medarbejdere på barselsorlov, idet regionen kun ønsker, at der gives fastholdelsesbonus til medarbejdere, der er fysisk til stede i perioden (december til og med marts). Det betyder konkret, at fx medarbejdere på barselsorlov ikke omfattes. DSR, Radiograf Rådet og dBio har i et notat, der er sendt til regionen sammen med de underskrevne aftaler taget forbehold for at viderebringe denne uenighed i Ligebehandlingsnævnet.

Ligeledes har de tre organisationer allerede begæret forhandling med regionen vedrørende tillæg til medarbejdere, der påbegynder ansættelse i regionen den 2. januar 2022 og derefter.

Kredsformand Anne Marie Holst Sommer udtaler: ”Vi ville have ønsket, at der havde været midler til alle sygeplejersker på det regionale område. Alle har trukket et kæmpe læs i de forgangene to år med corona, og sygeplejerskerne kan se ind i en vinter, hvor indlæggelsestal og smittetal kun går én vej. Samtidig må vi også sætte os ved forhandlingsbordet, når der rent faktisk er ekstra lønkroner at hente til sygeplejerskerne. Og inden for de rammer, som Regeringen og Danske Regioner har stillet, er dette det bedst opnåelige resultat. Samtidig sætter vi pris på, at de ekstra midler bliver holdt uden for reguleringsordningen og derfor ikke kan give ’negativt’ bagslag, når de næste overenskomstforhandlinger skal påbegyndes.”

Anne Marie fortsætter: ”Det her er ikke i nærheden af at give det lønløft, som vi rimeligvis efterspørger, men det kan være med til at fastholde sygeplejerskerne og gøre de næste måneder bare lidt bedre på sygehusene. I forhold til lønløftet må vi kræve resulteter af lønkomiteen og lægge max pres på dér i det næste år.”