Arbejdstilsynet har fokus på sygeplejerskers arbejdspladser i 2019

Arbejdstilsynet har besluttet at gennemføre flere tilsyn på hospitaler og i hjemmeplejen, fordi det er brancher med en særlig høj risiko for overbelastning i forhold til ergonomi og psykisk arbejdsmiljø.

Oprettet: 08.05.2019

Virksomheder i brancher, hvor der er en særlig høj risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til ergonomi eller overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø  har siden januar 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn. Her udvides det almindelige risikobaserede tilsyn med en særlig grundig og målrettet gennemgang af det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har i år besluttet at prioritere hospitaler, døgninstitutioner og hjemmepleje. Det er værd at være opmærksom på, hvis du oplever, at der er arbejdsmiljømæssige udfordringer på din arbejdsplads.

Kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Ulla Birk Johansen er meget tilfreds med denne prioritering: ”Arbejdsmiljøet er stærkt belastet på mange af sygeplejerskernes arbejdspladser, derfor er det også nødvendigt, at Arbejdstilsynet nu stiller skarpt på hospitaler og hjemmepleje.”

Hvad er et udvidet risikobaseret tilsyn?

Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede på det indledende risikobaserede tilsyn.

Læs mere om udvidede risikobaserede tilsyn.

Her er to faktaark, der beskriver de væsentligste arbejdsmiljøproblemer på henholdsvis hospitaler og i hjemmeplejen.
Fakta om arbejdsmiljøet i døgninstitutioner og hjemmepleje
Fakta om arbejdsmiljø på hospitaler