Besøg på sygeplejerskers arbejdspladser i nord, syd, øst og vest – og døgnet rundt

Kredsforkvindegruppen besøger mandag d. 27. juni en lang række arbejdspladser, der ligger i Region Sjælland. Der er fx aftalt besøg i Psykiatrien, i lægehuse, på forskellige kommunale arbejdspladser og på alle sygehusene – kort sagt besøg rundt omkring i hele Regionen fra Maribo til Holbæk og fra Slagelse til Greve.

Oprettet: 23.06.2022

Hvad har sygeplejersker på lungemedicinsk afdeling i Nykøbing F., sundhedsplejersker i Greve, konsultationssygeplejersker i Høng, nattevagter på Intensiv afdeling på Holbæk Sygehus og socialsygeplejersker i Slagelse til fælles? De er selvfølgelig alle sammen sygeplejersker – men de har også det til fælles, at de mandag d. 27. juni får besøg af enten kredsforkvinde Anne Marie Holst Sommer eller en af de tre kredsnæstforkvinder Michelle Servé, Ulla Birk Johansen eller Anja Hoyer Didriksen.

Et døgn i sygeplejen
Kreds Sjælland vil med de mange besøg på forskellige arbejdspladser sætte fokus på mangfoldigheden i sygeplejerskernes arbejde. Forkvindegruppen glæder sig til at få endnu mere viden og inspiration til det fremadrettede politiske arbejde og til at tale med engagerede sygeplejersker om deres arbejde – uanset om det er kl. 11 om formiddagen eller kl. 01 om natten. For sygeplejersker arbejder jo 24/7 alle årets dage.

”Vi glæder os til jeres besøg”
De arbejdspladser, som kredsen har kontaktet for at aftale besøg, har været begejstrede for idéen med at møde en af kredsens politisk valgte. ”Vi glæder os til jeres besøg”, har det lydt fra ledere, tillidsvalgte og medlemmer. Og forkvindegruppen glæder sig bestemt også til en dag fyldt med faglige snakke og gensidig inspiration.

Følg med i forkvindegruppens besøg
Dagen igennem vil forkvindegruppen lægge stories på kredsens Instagram-profil , opslag på kredsens Facebook og nyheder her på hjemmesiden.

Vi håber, at du vil se med og ”like” opslag og stories.