Demokrati i virtuelle rammer

Der blev fulgt godt med, da medlemmer fra nær og fjern tjekkede sig ind på kredsens første virtuelle generalforsamling. På trods af de noget anderledes rammer, havde mange heldigvis valgt at deltage.

Oprettet: 27.10.2020

Tirsdag den 27. oktober holdt Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland sin første virtuelle generalforsamling. Kredsformand Helle Dirksen og de tre kredsnæstformænd, kredschefen og generalforsamlingens dirigent var samlet i et konferencelokale på Comwell Hotel Køge Strand sammen med nogle af kredsens medarbejdere. Et par teknikere sørgede for at streame generalforsamlingen, så de medlemmer, der havde tilmeldt sig, kunne følge med fra pc, tablet eller telefon. 

Klokken 19 blev der tændt for kameraerne, og kredsformand Helle Dirksen bød velkommen. Godt og vel 140 havde tilmeldt sig, og da generalforsamlingen startede, var der 91 stemmeberettigede deltagere. Vi har hørt, at nogle sygeplejersker har valgt at sætte sig sammen om en pc, så måske var det reelle antal deltagere lidt højere.

 

Stor ros til Kreds Sjællands sygeplejersker i den mundtlige beretning

Da dirigenten, Bertha Langhoff, havde ledt generalforsamlingen igennem formalia på bedste vis, var tiden kommet til den mundtlige beretning.

Kredsformand Helle Dirksen omtalte blandt andet det epokegørende og lokalt forankrede forskningsprojekt, NUCAP, som viser, at sygeplejersker har en signifikant positiv betydning for patienters overlevelse og indlæggelsestid. Helle kom også ind på det desværre meget relevante emne, sygeplejerskemangel. Coronapandemien fik selvfølgelig en del ord med på vejen, herunder også den mangel på værnemidler, der prægede især de første måneder i pandemien.  Helle sluttede sin beretning med at rose Kreds Sjælands sygeplejersker:

Jeg har altid været stolt af at være jeres formand, men i det seneste halve år har I virkelig vist, hvor afsindig vigtig netop vores profession er. I er modige, I er dygtige – I er fantastiske. Jeg tager hatten af for jer, og jeg er så stolt af at repræsentere lige netop jer.

Helle fortsatte:
Vi kan vist godt blive enige om, at foråret 2020 satte vores profession og hele samfundet på en helt umenneskelig opgave. Og vi er desværre ikke færdige endnu. Jeg synes imidlertid, at vi har et stærkt fællesskab, som vi kan og skal videreudvikle og bruge til at støtte os op ad, når det bliver svært, men vi kan også bruge det til at bruge vores stemmer og fortælle omverdenen, at vi kan gøre mere for patienter og borgere, hvis vi får vilkårene og rammerne til det. Og med forskningsprojektet, NUCAP, om sygeplejerskers værdi i ryggen har vi fået nye muligheder for at komme med knivskarpe argumenter for, at sygeplejersker er meget mere værd, end det tal, der står på lønsedlen. Sammen med jer skal vi argumentere for, at løn og vilkår kommer til at matche det enorme ansvar, der følger med jobbet som sygeplejerske. For det er præcis, som Martin Luther King har sagt det: ”Vores liv begynder at slutte den dag, vi bliver tavse om ting, der betyder noget” – og sygeplejersker betyder virkelig meget!
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Læs den mundtlige beretning her.

 

Hilsen fra formand Grete Christensen

Grete Christensen deltog i generalforsamlingen hjemme bag skærmen. Hun startede med at fortælle, at hun altid bliver lidt rørt, når hun deltager i generalforsamlingen i sin "gamle" kreds. Herefter talte hun om en række aktuelle emner, blandt andet arbejdsvilkår under den igangværende pandemi og de kommende overenskomstforhandlinger - OK21. Grete havde stor ros til Kreds Sjælland for samarbejdet med regionen om et forskningsprojekt, der - endelig - kan konstatere, at det, som international forskning har vist, også gør sig gældende i Danmark.

Næste punkt på dagsordenen var uddeling af Sygeplejerskeprisen. Prisuddelingen blev vist som et lille videoklip. Du kan læse om prismodtageren i en separat nyhed på hjemmesiden

 

Lodtrækning om gavekort til et opkold på Koldingfjord

Der blev - treditionen tro - trukket lod om to gavekort til det smukke Koldingford Hotel. De heldige vindere var:Uddeling af gavekort

  • Kirsten Merete Nielsen 
  • Lene Månsson Hansen

Der var kun enkelte bemærkninger under eventuelt. Herefter sluttede generalforsamlingen der blev afholdt i god ro og orden.