Den nye kredsbestyrelses første møde

Kredsbestyrelsens første ordinære møde var præget af et højt engagement og nogle gode og givende debatter.

Oprettet: 13.12.2017

Kredsbestyrelsen holdt sit første ordinære i den nye 4-årige valgperiode den 11. december. På dagsordenen var blandt anden godkendelse af Kredsbestyrelsens forretningsorden, så de formelle rammer for det kommende arbejde blev sat. Bestyrelsen drøftede derefter emner som arbejdsformer på kongressen, kredsens deltagelse i folkemøder i 2018, forskningsprojekt i Region Sjælland, Sundhedsplatformen, FTF/LO-samarbejdet og arbejdede også energisk med at revidere en række af kredsens politikker.

Stor opbakning til de nye biografarrangementer

I efteråret blev der lanceret et nyt tilbud til kredsens medlemmer: biograf-arrangementer i lokale biografer rundt om i regionen. Medlemmer fra Kredsbestyrelsen har deltaget i arrangementerne og er rigtig glade for, at det nye tiltag blev modtaget så godt af medlemmerne – både hvad angår filmen ”Du forsvinder” og familie-hygge-filmen ”Ferdinand”.

Formandsgruppens nye ansvarsområder

Formandsgruppen har fordelt de politiske ansvarsområder imellem sig – de har alle fået ansvar for nogle specifikke kommunale og regionale arbejdspladser. Derudover er en lang række ansvarsområder som fx arbejdsmiljø, TR-området, det uddannelsesmæssige område, fag og profession blevet fordelt mellem kredsformanden og de tre kredsnæstformænd. Se mere om fordelingen af politiske ansvarsområder her.