Der er #AltForFåSygeplejersker!

Et gennemgående tema på Kreds Sjællands generalforsamling var manglen på sygeplejersker i Region Sjælland og i regionens kommuner – og det tema blev på flotteste vis understreget af deltagernes røde T-shirts med påskriften #AltForFåSygeplejersker!

Oprettet: 26.10.2017

Heldigvis deltog rigtig mange sygeplejersker i Kreds Sjællands generalforsamling den 26. oktober 2017.  Men desværre er ”rigtig mange sygeplejersker” ellers ikke det, der kendetegner regionens sygehuse og de kommunale arbejdspladser.

Temaet #AltForFåSygeplejersker! gik igen på flere forskellige måder i formandsgruppens mundtlige beretning. Derudover var der også fokus på, hvor vigtigt det er, at sygeplejersker står sammen om at overholde de overenskomster og aftaler, som er indgået. Vi skal også huske at sige stop – både når det gælder arbejdspres og gratis arbejde.

Efter den mundtlige beretning fra formandsgruppen var der debat – og emnerne var mangfoldige. Mange gav udtryk for, at de var enige i, at sygeplejersker hver dag skal hjælpe hinanden med at overholde overenskomster og aftaler, og at vi altid skal sige fra, hvis arbejdsmiljøet ikke er sikkert og sundt.

Herefter blev beretningen overgivet til generalforsamlingen – og den blev enstemmigt vedtaget.

Efter debatten holdt Dansk Sygeplejeråds næstformand, Anni Pilgaard, et oplæg. Hun opfordrede alle til at tænke på sygeplejerskernes løn og vilkår i forbindelse med det forestående regions- og kommunalvalg og understregede, at det parti, som hun – til enhver tid vil være fortaler for er - sygeplejerskernes parti.