Digitalt tigerspring på regionens sygehuse

En del børnesygdomme ved Sundhedsplatformen er formentlig undgået, fordi systemet blev tilrettet, før det blev implementeret i Region Sjælland. Alligevel er der fortsat mange udfordringer både internt på sygehusene og i kommunerne.

Oprettet: 01.02.2018

På det seneste kredsbestyrelsesmøde var Sundhedsplatformen endnu engang et meget debatteret emne. Der var især fokus på de udfordringer, det skaber i kommunalt regi, når patienterne kommer fra sygehusene og skal overtages i den kommunale hjemmesygepleje. Her skaber det nemlig problemer, at oplysningerne ikke altid er præcise nok - eller decideret mangler.

 

Svaret er it – men hvad var spørgsmålet?

Helt overordnet blev der sat spørgsmålstegn ved den måde de digitale hjælpemidler og systemer bliver tænkt i dag. Der er en tendens til, at brugerne (i dette tilfælde sygeplejerskerne) er til for systemet og ikke omvendt. Og mange systemer skabes i lande, hvis sundhedssektor fungerer meget anderledes end i Danmark. Det skaber en urimelig situation, hvor arbejdsgangene for sygeplejerskerne besværliggøres og forlænges – og hvor sygeplejerskerne bliver opfordret til at lære systemet bedre at kende, fremfor at ændre på systemet, så der kan sættes mere fokus på sygeplejefagets indhold - til fordel for sygeplejerskens hverdag og virke og selvfølgelig også til fordel for patienterne.

 

Kreds Sjælland holder øje …

I kredsbestyrelsen er der en stor bevågenhed på, hvordan Sundhedsplatformen implementeres, og hvordan man følger op på den oplæring, der fortsat er brug for, nu hvor sygeplejerskerne har arbejdet med systemet igennem nogen tid. Det er netop nu, alle spørgsmålene melder sig, når man i praksis finder ud af, hvad systemet kan og i særdeleshed ikke kan.