Efterårssymposium - en ny tradition er sat søen

Der var tårer, eftertænksomme øjeblikke men også en masse gode grin, da 300 sygeplejersker var samlet på Musholm. Symposiet er en ny tradition i Kreds Sjælland, nu hvor vi fremover holder generalforsamlinger hvert andet år og derfor i stedet mødes om fag, organisatoriske forhold og inspiration til hverdagen.

Oprettet: 25.10.2019

Det nytter faktisk at bruge sin ytringsfrihed

Efter en varm velkomst ved kredsformand Helle Dirksen blev ordet givet til socialrådgiver Maj Thorsen. Maj beskrev med stor entusiasme sine egne oplevelser med ytringsfrihedens trange kår. Hendes intense beretning fik flere af deltagerne til at give eksempler fra deres hverdag, og de fik stående applaus fra de øvrige i salen. Budskabet, som vi alle kan tage med os er: Det gør virkelig en forskel, når sygeplejersker tager bladet fra munden og tager hverdagens dilemmaer op. Vi gør det bare for sjældent.

 

Ytringsfrihedsprisen gik til …

Kredsbestyrelsen havde i forbindelse med Symposiet besluttet at uddele en ytringsfrihedspris for at anerkende det mod, der skal til at stille sig forrest, bruge sin ytringsfrihed og pege på, hvor sundhedsvæsenet kan forbedres, til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger og studerende.Ytringsfrihedsprisen

Der kom to indstillinger. Bedømmelsesudvalget fandt begge værdige som særdeles værdige kandidater. Prisen gik til Anja Refsgaard, fordi hun – som der stod i indstillingen - har forsøgt at påvirke politiske beslutninger ved at gøre opmærksom de skadelige virkninger, som fyringsrunder og sygeplejerskemangel har for borgerne i Region Sjælland. Især hendes deltagelse i utallige regionsrådsmøders direkte spørgetid vækker respekt. Anjas udtalelser og ytringer har i den grad bevirket, at budskaberne er blevet taget ad notam af politikerne i Region Sjælland. 

Anja Refsgaard modtog ytringsfrihedsprisen på 5.000 kr. og ses på billedet sammen med oplægsholder Maj Thorsen.

 

Læs mere om prismodtageren, Anja Refsgaard, i Sygeplejersken.

 

Dansk Sygeplejeråd skal have en ny kurs

Til symposiet, var der også besøg fra formand Grete Christensen, hun satte scenen for drøftelsen om den nye vision for Dansk Sygeplejeråd. Processen for visionen er omfattende og store dele af organisationen og medlemmerne bliver inddraget undervejs, på flere forskellige måder. Til drøftelserne om visionen blev der åbnet op for emnerne ’Stærk politisk stemme og fagidentitet’ og ’synlig og tilgængelig forening’. Snakken gik ivrigt rundt om bordende og rigtig mange bidrog til den fælles debat.

 

Sygeplejersker udretter mirakler

Aftenen blev afrundet med en nærmest eksplosiv energiudladning fra Chris MacDonald, som startede med at rose sygeplejerskers indsats: ”I redder liv, I får syge mennesker til at blive så raske, som muligt … I udretter mirakler – intet mindre,” pointerede Chris.

 

Balance mellem udfordringer og kapacitet  er nøglen til trivsel

Chris MacDonald gav os derefter sin inspirerende formel for, hvordan vi kan øge vores kapacitet og præstere på højt niveau, samtidig med at vi har det godt med os selv og hinanden. Alt sammen baseret på den nyeste forskning indenfor fysiologi, biologi og psykologi. ”Der skal være balance mellem udfordringer og kapacitet – det er nøglen til trivsel. Og de væsentligste faktorer er fællesskab, stolthed, engagement, faglighed og tryghed,” forklarede Chris.

Chris MacDonald

Ikke nok med en frugtordning

Chris pointerede, at mange HR-afdelinger stolt berettede om deres ”trivselspolitik” – men når han spurgte ind til den, så bestod den først og fremmest i en frugtordning! Men næst efter ilt, vand og glukose – og søvn – så er det, vores hjerne efterspørger for at opleve trivsel ikke en frugtordning – men derimod positive sociale relationer.

 

Det var ramme alvor – men serveret med humor

Det var på sin vis meget alvorlige budskaber og opfordringer, der blev taget fat på, men Chris formåede at møde, gribe og inspirere os alle med humor og med sin autentiske personlighed. Der var gode grin – men i den grad også plads til selvrefleksion.

 

Tak til alle, der kom og bakkede op om den nye  tradition - efterårssymposiet .