Endelig: En løsning for alle!

De mange og lange forhandlinger har nu båret frugt: Forlig er indgået for alle de ca. 750.000 offentligt ansatte i både regioner, kommuner og staten. Det blev #en løsning for alle. Og det glæder kredsformand Helle Dirksen sig over.

Oprettet: 02.05.2018

”Jeg bliver faktisk meget berørt over, at alle er kommet i land og ikke mindst, fordi fællesskabet og sammenholdet bestod. Tusind tak til alle, der har bakket op og aktioneret i hele landet og en kæmpe tak til alle, der standhaftigt har stået foran Forligsinstitutionen hver eneste dag. Det har haft en enorm betydning for vores forhandlere,” udtaler kredsformand Helle Dirksen. Der forhandles dog fortsat om de såkaldte specielle krav – det vil sige de krav, som gælder for de enkelte organisationer eller særlige grupper i en organisation om løn, pension og arbejdstid. Parterne har aftalt, at de specielle forhandlinger skal være afsluttet senest den 11. maj. 

Næste skridt: Hovedbestyrelse, Kongres og urafstemning

Hovedbestyrelsen og derefter Kongressen vil blive indkaldt til møder, når de specielle forhandlinger er faldet på plads. Først efter behandling af Hovedbestyrelse og kongres, kan resultatet sendes til urafstemning.

Følg med her på hjemmesiden, så du kan se, hvad der videre sker på området.

De varslede konflikter suspenderes, indtil resultatet af afstemningen er offentliggjort.

Ved et nej til forliget kan en konflikt træde i kraft på 5. dagen herefter.

 

Din tillidsrepræsentant vil i løbet af kort tid blive informeret om urafstemningen, og dsr.dk vil blive opdateret med mere detaljerede oplysninger om selve forliget og afstemningsproceduren, hurtigst muligt - og i god tid, inden du skal stemme.

Læs mere om, hvad forliget betyder for dig på DSR’s hjemmeside: https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/ok18/forlig-hvad-betyder-det-for-dig