Er min løn korrekt?

Få gode råd til, hvordan du tjekker din lønseddel, så du kan sikre dig, at du får den rigtige løn.

Oprettet: 10.06.2020

I løbet af foråret har corona-pandemien for mange sygeplejersker medført ændringer i vagtplanen – og nogle steder endda ændringer af ændringerne.
Dansk Sygeplejeråd har flere gange opfordret alle sygeplejersker til at notere ændringer i arbejdstid og eventuelle ændringer i tjenestested enten i en kalender eller i det skema, DSR har udarbejdet – og som du finder her .

 

Sådan tjekker du din lønseddel

Sammenlign din kalender eller dine notater på skemaet over de ændringer, der har været, med din lønseddel for at se, om det hele er kommet med. Hvis du er i tvivl, så kontakt lønkontoret direkte. Der står som regel et telefonnummer til en konkret lønkonsulent på din lønseddel.
Hvis du ikke kan blive enig med lønkontoret, så kontakt din lokale tillidsrepræsentant, som så eventuelt kan tage kontakt til lønkontoret på dine vegne. Du kan også altid spørge din tillidsrepræsentant, hvis du ikke forstår lønkontorets forklaringer.

Hvis der fortsat ikke kan opnås enighed om sagen, så kan din tillidsrepræsentant gå videre til fællestillidsrepræsentanten eller de faglige konsulenter i Kreds Sjælland. Hvis det heller ikke løser problemet, kan Dansk Sygeplejeråd begære en forhandling med arbejdsgiveren.

Læs mere på DSR’s hjemmeside om, hvordan du tjekker din lønseddel.

 

Ingen panik – der er god tid

Det er din ret at få efterbetalt eventuelle tilgodehavender fem år tilbage i tiden, så hvis du ikke endnu har fået tjekket lønsedlerne for de seneste måneder, så kan du stadig nå det. Men det er vigtigt, at du gør det – og at du gør det grundigt, og at du fortsat noterer eventuelle ændringer.