Et skridt i den rigtige retning for medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus

Regionen har besluttet, at Sjællands Universitetshospital skal aflaste de mest belastede medicinske afsnit på Holbæk Sygehus. Endvidere iværksætter regionen en analyse af hele det medicinske område på Region Sjællands sygehuse.

Oprettet: 09.05.2018

DSR og en række andre faglige organisationer har igennem to år gjort både ledelsen på Holbæk Sygehus og Regionsrådet opmærksom på, at forholdene på nogle afsnit på det medicinske område på Holbæk Sygehus var særdeles kritisable og helt uholdbare for såvel patienter som medarbejdere. Det vidner de alvorlige påbud fra Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed da også om.

Regionen bevilgede allerede først på året en ekstra pose penge, nærmere bestemt 10,8 mio. kr. til at oprette flere sengepladser på Holbæk Sygehus. Et prisværdigt initiativ men når der ikke er tilstrækkeligt mange medarbejdere, så løser det ikke alle problemerne.

 

Tre nye initiativer for at redde det medicinske område på Holbæk Sygehus

Regionen meddeler i en pressemeddelelse i dag, at man vil iværksætte tre initiativer for at løse den ubalance, der længe har været på nogle afsnit på Holbæk Sygehus medicinske afdeling.

  • Sjællands Universitetshospital skal for en periode aflaste Holbæks medicinske afdeling, indtil der igen er tilstrækkeligt mange medarbejdere på sygehuset
  • Der bliver nedsat en task force, som løbende skal følge situationen på sygehuset og som lægger op til at samarbejde med DSR, FOA og Lægeforeningen.
  • Der bevilges 2,5 mio. kr. i budget 2018 til anlægsaktiviteter på Holbæk Sygehus.

 

Kredsformand Helle Dirksen udtaler:

”Det er et skridt i den rigtige retning med de tre initiativer, og vi ser frem til at indgå i det samarbejde, som Region Sjælland lægger op til, så vi kan følge situationen helt tæt. Regionen har også sat en analyse i gang, som allerede inden sommeren skal pege på yderligere mulige indsatser. Det ser vi selvfølgelig frem til – for der skal virkelig en omfattende og vedvarende indsats til for at få det medicinske område på ret køl igen, og det gælder ikke alene Holbæk Sygehus, men er desværre realiteten på flere sygehuse i regionen.”