Fejlvurdering i Regionsrådet kan lægge sygehusene ned

Regionsrådsformand Jens Stenbæk har udtalt, at det ikke er nogen katastrofe, at regionens sygehuse skal spare yderligere 50 mio. kr. i år. Kreds Sjælland er lodret uenig med Jens Stenbæk. Se debatindlæg med kredsformand Helle Dirksens modsvar.

Oprettet: 09.11.2017

I en artikel på Sjællandske Mediers hjemmeside udtaler regionsrådsformand Jens Stenbæk om de øgede sparekrav til regionens sygehuse: ”Det her er ikke nogen katastrofe. Det er et udtryk for, at vi sender flere patienter videre for at opfylde deres rettigheder. Men det er også udtryk for, at vores omlægning af behandlinger fra privathospitaler til sygehuse tager længere tid end forventet.”

I et debatindlæg, som den 9. november er bragt i både Sjællandske og Folketidende, tager kredsformand Helle Dirksen til genmæle, idet hun pointerer, at de nye sparekrav er en katastrofe for patienter og medarbejdere. Helle Dirksen finder det også katastrofalt, at de offentlige sygehuse skal holde for, når regionen fejlbudgetterer.

Der står endvidere i debatindlægget:

”Sygeplejersker og alle andre medarbejdere på regionens sygehuse strækker sig hver dag helt urimeligt langt for at sikre patienterne en fagligt forsvarlig behandling og pleje – men bristepunktet er nået. Det er flertallet i Regionsrådet, der i den grad har været alt for optimistiske - man kunne fristes til at sige helt urealistiske - ved at underbudgettere forbruget på privathospitaler. Det må derfor i vores optik også være Regionsrådet, der finder midlerne til at reparere på den fejlslagne vurdering.”

Læs hele debatindlægget her: Helle Dirksens debatindlæg 9. november 2017

Se artiklen, hvor Jens Stenbæk udtaler sig.