Folkemødedebat: Sæt sygeplejerskernes faglighed fri

Hvad er sundhedsvæsenets største udfordringer? Og hvilke løsninger kan der peges på, hvis man ikke må bruge flere penge? Det var oplægget til den debat DSR Kreds Sjælland sammen med de fire andre kredse havde inviteret til på Folkemødet på Bornholm torsdag.

Oprettet: 17.06.2019

Sundhedsvæsenet er massivt underfinansieret. Arbejdsmiljøet et for dårligt, og lønnen for lav. Sådan lød det fra Anni Pilgaard, næstformand i dansk Sygeplejeråd til Dansk Sygeplejeråds debat om fremtidens sygepleje på Folkemødet. Der ramte hun helt rigtigt, kunne man høre på de sygeplejersker, der var bænket foran scenen.

Også de øvrige deltagere nævnte manglende økonomi som den største udfordring for sundhedsvæsenet i de næste 10 år. Med i debatten var, ud over Anni Pilgaard, Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører og folketingsmedlem for SF, Poul-Erik Svendsen, næstformand i Danske regioners Sundhedsudvalg, Bibi Hølge-Hazelton, professor på Sjællands Universitetshospital og Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Underfinansiering er dog en udfordring, der lige nu ligger hos Mette Frederiksen og andre af de nyvalgte folketingspolitikere. Kan der også findes løsninger inden for den nuværende økonomi, lød benspændet fra ordstyreren.

 

 

Sæt fagligheden fri

Man kan sætte fagligheden mere fri, lød det blandt andet fra Kirsten Normann Andersen, medlem af Folketinget for SF: ”Jeg kunne godt tænke mig, at der blev lavet en tillidsreform, der giver personalet fri til at bruge den enorme viden, de har. Så de ikke længere skal gå og bruge tid på at holde deres ryg fri,” sagde hun. Man bruger ikke altid bruger ressourcerne klogt, lød det fra Kirsten Normann Andersen. Eksempelvis siger reglerne, at ældre mennesker med demens skal undersøges for demens, for at kunne blive henvist til en plejebolig. Også selv om det er tydeligt for enhver, at de er demente.

Helle Dirksen, kredsformand i Kreds Sjælland, fulgte debatten, og hun hæftede sig netop ved budskaberne om mere tillid og ansvar til sygeplejersker: ”Jeg er meget enig, at fagligheden skal sættes mere fri. Der er mange gode ting at sige om de nationale retningslinjer, men nogle gange bliver det måske også for bureaukratisk. Det var også godt at høre, at der er opbakning til et udvidet virksomhedsområde til sygeplejerskerne. Mange kommunale sygeplejersker hænger urimelig lang tid i telefonen for at komme igennem til en læge, og her kunne man bruge tiden bedre,” sagde hun efter debatten.

En af dem, der bakkede op om at lade sygeplejerskerne bruge deres faglighed mere selvstændigt, var Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune: ”Vi er helt på linje med kravet om et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejerskerne. Vi prøver allerede at presse noget igennem, men vi mangler, at der er nogle politikere, der hamrer de sidste søm i”, sagde han.