Forårets medlemsarrangementer

Som medlem af DSR Kreds Sjælland kan du kvit og frit deltage i alle forårets virtuelle arrangementer. Over de næste par måneder kan du bl.a. blive klogere på søvn, corona og belastningspykologi.

Oprettet: 15.03.2021

Søvn og stress

Stress mindsker vores evne til at sove godt - og søvnmangel er i sig selv en stressfaktor for vores krop og hjerne. Få indblik i sammenhængen mellem din søvn og stress og få redskaber til en bedre søvn i pressede perioder.
I følge Stressforeningen oplever mere end 430.000 mennesker daglige symptomer på stress. Et tidligt og gennemgående symptom på stress er søvnbesvær. Mange mennesker begynder at sove dårligt i en presset eller stressfyldt periode. Det kan være tiden med småbørn, en vanskelig skilsmisse eller en presset periode på jobbet. Du oplever måske besvær med at falde i søvn om aftenen, opvågninger om natten eller vågner for tidligt om morgenen. Selv, hvis du faktisk får sovet, påvirker stress din søvnkvalitet, så du ikke føler dig udhvilet den følgende dag.

Vi inviterer dig til en spændende temaaften med søvnspecialist Birgitte Hinz, der vil fortælle

Birgitte Hinz
Birgitte Hinz
om sammenhængen mellem søvn og stress. I løbet af det virtuelle arrangement, vil du bl.a. få indblik i, hvordan en god nattesøvn regulerer vores stresshormon kortisol, hvordan kroppens stress-respons fungerer, og hvordan man kan håndtere tankemylder, kropslig uro og angst før sengetid.

- Temaaftenen løber af stablen d. 7. april kl. 17.00 – 18.30. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

 

Sådan forebygger du psykisk slitage


Arbejdet med at behandle og pleje andre mennesker er både berigende og meningsfuldt. Der vil ofte være tale om et vigtigt øjeblik, eller en vigtig periode, i det andet menneskes liv, som man som sygeplejerske vil kunne bidrage til på en fagligt god og omsorgsfuld måde.

For at forblive både professionel og omsorgsfuld er det imidlertid vigtigt, at man har blik for den mentale påvirkning og for egne reaktioner, så man ikke selv får mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed, omsorgstræthed eller traumatisering. Man skal som sygeplejerske igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret, med risiko for at blive tyndhudet eller modsat underinvolveret og dermed tykhudet. Balancen er ikke altid let at finde.

Rikke Høgsted
Rikke Høgsted
Mandag d. 19. april kl. 17.00 – 19.00 vil krisepsykolog, forfatter og foredragsholder, Rikke Høgsted, stå for et webinar, der ved hjælp af oplæg, øvelser, fortællinger, film og musik, giver dig indblik i belastningspsykologien i form af viden om, hvad der gør særligt indtryk og dermed potentielt belaster og i værste fald vil kunne føre til en psykisk arbejdsskade. Du vil i løbet af webinaret få blik for både egne, kollegers eller medarbejderes faresignaler og ideer til forebyggelse.

- Læs mere og tilmeld dig her

 

 

Sygepleje for borgere og patienter og borgere med covid-19

Det seneste år har sygeplejen af patienter og borgere med covid-19 taget syvmileskridt. Fra at stå på noget nær bar bund i februar 2020, til i dag, hvor der er mange flere behandlingsmuligheder. Derfor er det også vigtigt, at vi i fællesskab bliver klogere og kan erfaringsudveksle på området. Den 21. april kl. 17.00 – 19.00 inviterer kredsen alle medlemmer med interesse for området til et spændende oplæg med Charlotte Sandau Bech og Christina Lysdal. De er begge sygeplejersker og arbejder på Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. De vil fortælle om sygdommen, og deres erfaring med sygeplejen til patienter med covid-19. Der vil både være fokus på det regionale og det kommunale område.

I løbet af arrangementet vil du bl.a. blive klogere på hvordan covid-19 adskiller sig fra andre lungesygdomme, hvilke særlige sygeplejefaglige udfordringer man møder i plejen, og hvordan palliationen til patienter med covid-19 adskiller sig.

- Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her