Formiddag med fokus på faglige fællesskaber

Filmklip med interviews om fællesskaber og livefortællinger fra kongresdelegerede dannede basis for en bred debat for både kongresdelegerede og gæster. Her blev det tydeligt, at sygeplejersker lever op til kongressens slogan: Stolt. Stærk. Sammen.

Oprettet: 16.05.2018

Sygeplejersker vil gerne samarbejde i faglige fællesskaber både internt på egen arbejdsplads og på tværs af arbejdspladser. De mange eksempler på fællesskaber, der blomstrer rundt omkring, og som er opstået af mange og vidt forskellige grunde, vidner om, at når sygeplejersker virkelig vil indgå i fællesskaber – så gør de det. Tæt på handlekraftige fælleskaber

Efter filmforevisning og livefortællinger om eksempler på faglige fællesskaber var debatten fri, og der kom en mangfoldighed af forslag og gode idéer. Debat på kongressen

 

Noget af det, der gik igen, var, at fællesskaber skal være inkluderende. Det blev også understreget, at jo stærkere vi er fagligt, jo stærkere er vi tværfagligt.

Der blev opfordret til, at sygeplejersker skal bruge alle de ressourcer, vi allerede har, og bruge dem på tværs.

Som en af deltagerne sagde: ”Kig op, kig ud, brug energien, hvor den er!”

 

Efter debatten samlede næstformand Anni Pilgaard op og lovede, at DSR vil arbejde for at give plads og rum for at understøtte de fællesskaber, som medlemmerne danner. Vue over debatten

De mange forskellige idéer og forslag blev skrevet på DSR-postkort, der blev hængt op på ikke mindre end seks opslagstavler.