Fra ingenting til ”noget”

Region Sjælland har et overskud på 248 millioner, som skal bruges i 2022. Ingen af disse midler var afsat til personalet. Kredsbestyrelsen mødte op til regionsrådsmødet d. 23. august for at italesætte de store udfordringer, der er i Regionen. Nu er der afsat "noget" - dog kun til meraktivitet.

Oprettet: 24.08.2022

Region Sjælland har pr. 31.maj 2022 konstateret et forventet mindre-forbrug i 2022 på 248 millioner kroner. Forretningsudvalget havde givet en række konkrete forslag til, hvordan disse midler kunne anvendes, men ingen af disse omhandlede forslag rettet mod fastholdelse og rekruttering. Det kan jo undre, set i lyset af de store problemer Regionen har med at besætte især vakante sygeplejerskestillinger.

Kreds Sjælland: Øremærk midler til lønforbedringer til sygeplejersker
Forkvindegruppen i Kreds Sjælland rettede mandag d. 22. august henvendelse til sygehusledelserne og til regionsrådsformand Heino Knudsen samt en række andre regionsrådspolitikere med forslag om at allokere en stor del af midlerne til varige løntillæg til sygeplejersker/plejepersonale. Selv om de 248 millioner ikke er varige tillæg, så ville midlerne kunne frigøre luft i budgettet for 2023, når der fremrykkes midler. Forretningsudvalget sendte efterfølgende et nyt forslag til disponeringen af de ledige midler. Her blev det eksplicit beskrevet, at forslagene var blevet ændret – blandt andet på baggrund af politiske forslag, der var sendt til administrationen. Der er dog stadig ikke afsat penge til fastholdelse og rekruttering, men udelukkende til mer-aktivitet.

Kredsforkvinde Anne Marie Holst Sommer udtaler:
” Vi ville gerne se ind i en kompetence- og anciennitetsmodel, så Regionen kan fastholde sine medarbejdere. Der er i dag en forgæves rekrutteringsrate på 64% i Region Sjælland, og vi ønsker, at Regionen gør en større indsats for at investere i sine medarbejdere, så Region Sjælland bliver en attraktiv arbejdsplads. Dog har Regionen flyttet sig fra ingenting til ”noget” i forhold til de 248 millioner, som er i overskud fra 2022. Der er nu blevet afsat 15 millioner til mer-aktivitet… Vi ser dog gerne, at der bliver afsat langt mere end de foreslåede 15 millioner kroner, og at det bliver til lønforbedringer til sygeplejersker og andet plejepersonale.”

Fokus på de forgæves rekrutteringsforsøg på Regionsrådsmøde
Tilskuerpladserne ved Regionsrådsmødet d. 23. august lyste rødt, for Kredsbestyrelsen mødte talstærkt frem sammen med repræsentanter for FOA. Kredsforkvinde Anne Marie Holst Sommer benyttede lejligheden til at spørge, hvordan Regionen vil løse det problem, at 64% af forsøgene på at rekruttere sygeplejersker er forgæves. Dette spørgsmål gav anledning til, at samtlige politiske partier i regionsrådet omtalte denne problemstilling i den efterfølgende debat.