Glædelig jul og godt nytår

Kredsformand Anne Marie Holst Sommer sender en jule- og nytårshilsen til alle medlemmer i Kreds Sjælland.

Oprettet: 22.12.2021

Kære alle sygeplejersker i Kreds Sjælland

I får lige en lille hilsen fra mig, nu hvor julen står for døren.

Allerede fra dag ét som ny kredsformand den 9. november i år har der virkelig været ”run på”. Der har været forhandlinger om blandt andet Covid-19 aftaler, regionens pulje på 30 millioner til akutafdelinger og medicinske afdelinger og regeringens vinterpakke. Der har selvfølgelig også været møder i den nye kredsbestyrelse og hovedbestyrelse – og introduktion til alle de andre arbejdsopgaver, der følger med posten som kredsformand.

Samtidig tordner coronapandemien frem med så stor en hastighed, at alt, hvad der iværksættes i øjeblikket, er så hårdt tiltrængt, at et eventuelt forspring hurtigt bliver indhentet.

Pandemien lægger hårdt pres på sygehusene, som er i gang med at opruste til mellem 50-300 daglige indlæggelser med Covid-19 patienter. Men i kommunerne mærker man også et stærkt øget pres. Jeg har derfor mandag d. 20. december sendt et brev til alle borgmestrene i kommunerne i vores region, hvor jeg opfordrer til at lægge pres på regeringen, så kommunerne også får en økonomisk håndsrækning. Samme aften blev det meldt ud, at kommunerne skal kunne fremskaffe 300 sengepladser lokalt. Så selvfølgelig bør der også være en kommunal vinterpakke.

Hvad ville sundhedsvæsenet være uden sygeplejersker? Det er et scenarie, som jeg ikke tror, at nogen ville kunne forestille sig. Vi er der 24/7 for patienter og borgere, og vi har et fantastisk fag, men vi skal have rimelige løn- og arbejdsvilkår. I 2022 vil vi derfor fortsat kæmpe for en højere løn og bedre arbejdsvilkår, hvilket var et problem længe før coronapandemien og sygeplejerskestrejken.

Med denne lille hilsen vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Dette mener jeg af hele mit hjerte. I er det bærende element i sundhedsvæsnet.

Anne Marie Holst Sommer

De bedste hilsener fra

Anne Marie Holst Sommer
Kredsformand
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland