Glædelig jul og godt nytår

Julehilsen fra Kreds Sjælland

Oprettet: 22.12.2022

Kære sygeplejersker i Kreds Sjælland

Denne julehilsen har vi længe glædet os til at skrive, da der igennem året er sket rigtig meget for sygeplejerskerne i vores kreds.

I DSR Kreds Sjælland har vi fokuseret på at belyse den udfordring, vi står overfor, med mangel på sygeplejersker, arbejdsvilkår og ikke mindst løn, overfor politikerne både i kommunerne og i regionen.
Vi har bl.a. fået en taskforce, der skal se ind i fastholdelse og rekruttering. Her har løn og medindflydelse på egen arbejdstid været centrale emner.
Nationalt har vi haft vinterpakken, og lokalt i regionen har også været covid-pakker, sommerpakke på fødselsområdet, midlertidig FEA- aftale, og nu en ny forbedret, varig FEA-aftale, som du kan læse mere om nedenfor.
Både i kommunerne og i regionen har DSR Kreds Sjælland samlet set sikret mange millioner kroner til sygeplejersker i forhåndsaftaler og ved lokale lønforhandlinger. Også i de kommuner, hvor der har skullet spares i budgetterne.

Ny, varig FEA-aftale med flere forbedringer
Som afslutning på året har Region Sjælland og DSR Kreds Sjælland netop underskrevet en ny FEA-aftale. Aftalen ligner den gamle, men der gives et tillæg på B-satsen fra præsterede 37 timer og derover. Aftalen omfatter desuden en gruppe sygeplejersker, der ikke har været omfattet tidligere, nemlig kandidater og sygeplejersker i atypiske og protokollat-stillinger.Aftalen træder allerede i kraft fra 1. januar 2023. Læs mere her.

Sygeplejersker var et af folketingsvalgets store temaer
Vi fik i den grad sat sygeplejerskerne øverst på dagsordenen under folketingsvalget. Det var ikke sket uden en stor indsats fra alle sygeplejersker! Vi har sammen fået markeret os så tydeligt i samfundet og over for politikerne, at vi ikke er til at komme uden om. Vi kan flytte bjerge, når vi står fast – og når vi står sammen. Vi glæder os allerede til, hvad det nye år bringer.

Arbejdspladsbesøg og virtuelle medlemsmøder
I 2023 vil vi rigtig gerne endnu mere ud til jer. Vi vil både holde medlemsmøder og komme på arbejdspladsbesøg, og vi vil begynde at afholde et månedligt, virtuelt medlemsmøde, hvor vi kan drøfte relevante emner med jer. Hvis I har gode ideer til indhold/emner på de møder, vil vi meget gerne høre fra jer.
Husk, at I er hjertet i DSR, og at vi er stærkest sammen.

Tak for jer og rigtig glædelig jul.

Bedste julehilsner fra den politiske ledelse i Kreds Sjælland

Kreds Sjællands politiske ledelse