God debat på generalforsamlingen

Efter et fantastisk oplæg med Emma Holten om feministisk økonomi, var der tapas ad libitum og socialt samvær. Og så gik selve generalforsamlingen i gang, hvor den politiske ledelse fremlagde den mundtlige beretning fra de forgangne år. Derefter fulgte en god og konstruktiv debat.

Oprettet: 27.10.2022

Emma Holten

Kredsens generalforsamling startede med et oplæg af Emma Holten, der holdt et meget aktuelt oplæg om ligestilling og ligeløn. Hun talte bl.a. om, hvorfor det er så svært at sikre højere løn til omsorgsfagene og sygeplejerskerne med de økonomiske modeller, Finansministeriet og politikerne bruger.

Hun påpegede desuden, at kun 1/35 af eksperternes forudsigelser, baseret på de økonomiske modeller, rammer plet. Med et glimt i øjet erklærede hun sig derfor enig med dem, der mener, ”at økonomi er astrologi for mænd”.
 

Generelforsamlingen

Selve generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden og fulgte denne dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af forretningsorden
 • Beretning om kredsens virksomhed
 • Uddeling af Sygeplejerskeprisen 2022
 • Forelæggelse af kredsens regnskab og toårige
 • rammebudget til orientering
 • Indkomne forslag
 • Valg af to regnskabskontrollanter samt
 • suppleanter for disse
 • Eventuelt

David Østbirk blev valgt som dirigent og overtog dermed posten fra den tidligere dirigent, der er gået på pension. Han styrede forsamlingen med sikker hånd.

 

De mundtlige beretninger

Den nye, politiske ledelse af Kreds Sjælland debuterede med flotte, mundtlige beretninger for de seneste år. De talte bl.a. om

 • At være stolte af at være sygeplejersker
 • Mangelsituationen og dens konsekvenser
 • Løn
 • Arbejdsvilkår
 • Forholdene i kredsen
 • Det nære sundhedsvæsen
 • Corona-pandemien
 • Et fag i konstant udvikling
 • De arbejdspladsnære politikere
 • Psykiatrien
 • Perspektiver på lighed
 • Dansk Sygeplejeråd – et stærkt fagligt fællesskab
 • Det hele menneske – både som patient og medarbejder
 • Sygeplejersker i fokus i valgkampen
 • Sygeplejestuderende vil gerne være en del af det faglige fællesskab i DSR


Du kan læse alle beretningerne her:

Debat om beretningen

Der var efterfølgende en livlig debat om beretningen med mange interessante indspark.

Emner som

 • Folketingsvalget
 • Strejke som middel til at nå vores mål
 • Pension
 • Uddannelse
 • Faglige selskaber
 • Værdien af og solidaritet i fagfællesskaber
 • Organiseringsgraden

.. og meget andet blev debatteret i god ro og orden. Tak til deltagerne for deres engagement og gode input. Dem tager vi med videre i det fremtidige arbejde i kredsen.

 

Beretning for 2020/22

Årets beretning er et kort og præcist faktaark med nøgletal fra Kredsen.

Du kan se det her:  Din kreds i tal og fakta 2022

 

Uddeling af Sygeplejerskeprisen 2022

Læs om uddelingen og prismodtageren her.