Helle Dirksen genvalgt som formand

Den siddende kredsformand, Helle Dirksen, er genvalgt som formand med et markant flertal. Hun står derfor med et stærkt mandat som øverste politiske leder for de cirka 9.200 medlemmer i Kreds Sjælland.

Oprettet: 08.11.2017

Tre kandidater stillede op til posten som kredsformand - og den siddende kredsformand Helle Dirksen blev genvalgt med et markant flertal.

Kredsformand Helle Dirksen siger om valget:
”Jeg er selvfølgelig meget glad for, at medlemmerne i den grad har bakket op om mit kandidatur. Og jeg ser frem til at arbejde videre for at sikre mærkbare resultater til vores medlemmer. Jeg vil blandt andet fortsætte dagsordenen om #AltForFåSygeplejersker, da manglen på sygeplejersker i Region Sjælland og i regionens kommuner er en meget stor udfordring. Jeg vil også videreføre de mange samarbejdsrelationer, som jeg har opbygget over tid. ”

Helle Dirksen kan for øvrigt i år fejre, at hun igennem 20 år har været politisk leder for de sjællandske sygeplejersker. Først som amtskredsformand i den daværende ”Vestsjællands Amtskreds” og siden - efter sammenlægningen i november 2007 af de tre sjællandske amtskredse til DSR Kreds Sjælland – som kredsformand for cirka 9.200 medlemmer.