Hilsen fra kredsformanden

Der er blevet sendt en hilsen til alle medlemmer, på baggrund af den seneste tids hændelser

Oprettet: 17.03.2020

Kære medlem i DSR Kreds Sjælland
Danmark står – ligesom en lang række andre lande – i en helt usædvanlig situation. Og alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, vil i den kommende tid få helt ekstraordinært mange opgaver. Det er afgørende, at vi bevarer overblikket og tilliden til vores faglige kompetencer og til de beslutninger, som træffes af den øverste myndighed i Danmark.
Selv om vi er på vej ind i ukendt territorium, vil Dansk Sygeplejeråd gøre alt for at sikre, at arbejdsvilkårene for dig er på plads. Der arbejdes derfor på højtryk både centralt og lokalt i Dansk Sygeplejeråd for at beskrive regler og vejledninger, som kan findes på www.dsr.dk/corona. Vi gør, hvad vi kan for at svare på de spørgsmål og drøfte de bekymringer, der løbende opstår.


Epidemiloven er aktiveret, men fagretlige aftaler og regler gælder stadig
Der er også ekstra pres på tillidsrepræsentanterne lige nu, da de står allertættest på de beslutninger, der tages rundt omkring på arbejdspladserne. Din tillidsrepræsentant vil være et vigtigt omdrejningspunkt på din arbejdsplads, hvis der opstår behov for at forhandle vilkår, og her i kredsen står vi selvfølgelig klar til at bistå ved evt. forhandlinger. Vi forventer, at meget vil kunne klares ved hjælp af de aftaler, vi allerede har. Dog ved vi, at der kan være situationer, hvor vi ikke kan have lokale aftaler på plads, inden der træffes ledelsesmæssige beslutninger. Alle gør hvad de kan i disse dage, men vi kan ikke udelukke, at der kan opstå situationer og håndteringer, som vi efterfølgende må tage op.
Hvis der opstår nye behov, er Dansk Sygeplejeråd naturligvis klar til at finde en løsning. Vi vil sørge for at opdatere fællestillidsrepræsentanterne bedst muligt, så de kan vejlede TR-kollegierne og dermed også medlemmerne.
Epidemiloven er blevet aktiveret for første gang. Men det gælder – indtil videre – kun paragraf 5 til 9, som omfatter muligheden for at tvinge folk til at blive testet eller behandlet, muligheden for at begrænse arrangementer osv. Den del af epidemiloven, som giver mulighed for at tilsidesætte aftaler om arbejdstid, varsling osv. er ikke aktiveret. Det er altså fortsat de almindelige fagretlige aftaler og regler, der gælder.
 

Vi hjælper dig, så du kan tage dig godt af patienter og borgere
For at gøre det lettest muligt for jer at få kontakt med kredsen, udvider vi for en periode vores telefonåbningstid – det kan du læse mere om på hjemmesiden. Ud over at vi selvfølgelig løbende følger udviklingen tæt, er jeg også dagligt i dialog med regionen. I forhold til kommunerne holder vi os opdateret via spørgsmål og henvendelser fra tillidsvalgte og medlemmer, men Grete Christensen skal også mødes med både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening mandag den 16. marts, så ad den vej vil kredsen også blive opdateret.
Kredsen følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens opfordring, så der vil være lavest mulige fremmøde på kredskontoret, og derfor er der ikke åbent for medlemmer, men vi er alle fuldstændig klar og parate til at hjælpe via mail, telefon og evt. Skypemøder hjemmefra. Hvis en arbejdsgiver anmoder om vores tilstedeværelse fx vedr. en tjenstlig samtale, så møder vi selvfølgelig op.
Vi har i Kreds Sjælland besluttet at aflyse alle arrangementer, foreløbig gældende for marts måned. Du kan følge med på kredsens hjemmeside, og vi giver naturligvis direkte besked til dem, der har meldt sig til et aflyst/flyttet arrangement.
Vi ved endnu ikke, hvor alvorligt dette virusudbrud vil udvikle sig. Lad os håbe, at de omfattende tiltag vil virke efter hensigten. Du kan orientere dig om myndighedernes beslutninger og anbefalinger på www.coronasmitte.dk
Vi ved, at der er et enormt pres på alle sygeplejersker, og nogle bliver bedt om frivilligt at stå til rådighed, påtage sig ekstra vagter etc. Problemstillinger, som vi tager meget alvorligt og følger op på både lokalt og centralt i Dansk Sygeplejeråd.
Vi i Dansk Sygeplejeråd vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte dig som medlem. Vær dog opmærksom på, at det er en helt ekstraordinær situation, vi står i, så der vil ikke kunne være svar på alt, men vi vil altid arbejde på at finde en løsning. Juristerne og de faglige konsulenter i kredsen og i Kvæsthuset arbejder på højtryk for at understøtte dig bedst muligt, så du trygt kan passe på patienter og borgere.

Som sygeplejersker er vi vant til at stå i svære situationer. Samfundet har tiltro til, at vi i sundhedsvæsenet klarer denne opgave – og det er jeg heller ikke i tvivl om, at vi gør. Pas nu rigtig godt på hinanden.

Bedste hilsner
Helle Dirksen
Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland