Hold op med at fokusere på trivsel, stress og fravær …

”… brug hellere energien på at forbedre arbejdet med kerneopgaven, relationer og synlig ledelse.” Det var et af hovedbudskaberne, da ekspert i arbejdsmiljø, Tage Søndergaard holdt oplæg på en temadag for tillidsvalgte i Kreds Sjælland.

Oprettet: 04.04.2018

60 engagerede tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter deltog i temadag den 4. april med overskriften ”Et opgør med trivselsmyten”. Om formiddagen var der oplæg ved Tage Søndergaard Kristensen, mag.scient. soc. og dr.med., som opfordrer til, at vi ikke fokuserer på trivsel, stress og fravær som et mål i sig selv, men at vi i stedet fokuserer på kerneopgaven, de sociale relationer – og synlig ledelse.

Efter Tage Søndergaards oplæg var der arbejdende værksteder med inspiration fra oplæg, gruppearbejde og debat faciliteret af Marianne Boje Andersen, arbejdsmiljøkonsulent i DSR Kreds Sjælland.

Der var fire forskellige workshops:

  • Ledelse og TRIO’en
  • Relationer og samarbejde
  • Tillid og retfærdighed
  • Kerneopgaven

Formålet med processen i de fire workshops var at udarbejde konkrete forslag til forbedring af den sociale kapital på sygeplejerskernes arbejdspladser i form af minikurser, personalemøder og som dagsordenspunkt på MED-møder mv.

Der blev endvidere præsenteret 10 værktøjer fra Branche Fællesskabet for Arbejdsmiljø: ”Vi forebygger stress sammen”.

Tage Søndergaard Kristensen, mag.scient.soc. og dr.med. er en af landets store kompetencer inden for områderne arbejdsmiljø, sygefravær og psykiske forhold på arbejdspladser. Som forfatter til DSR’s SATH-undersøgelser har Tage Søndergaard Kristensen indgående kendskab til sygeplejerskernes arbejdsvilkår. Han har i perioden 2000-2008 været professor ved Arbejdsmiljøinstituttet.