Hvad betyder deltidsansættelse for din pension?

Det er selvfølgelig den enkelte sygeplejerskes eget valg, hvor mange timer om ugen hun eller han vil arbejde. Og der er mange gode grunde til, at 53 % af alle sygeplejersker arbejder på deltid, men forskellen fra 37 til 30 timer kan give en forskel i pensionskronerne på omkring 336.000 kr.

Oprettet: 17.07.2019

Forestil dig to sygeplejersker, vi kan kalde dem Ida og Camilla. Ida og Camilla er begge 25 år og blev færdige som sygeplejersker i januar 2019. De fik job på et sygehus i Region Sjælland fra 1. februar 2019. Camilla blev ansat i en fuldtidsstilling, og Ida blev ansat i en deltidsstilling, 30 timer ugentligt. Ida havde ellers ønsket at arbejde på fuld tid, men blev anbefalet af sin leder at nøjes med 30 timer. Redaktionen på PULS har bedt PKA om at beregne, hvilken forskel det ugentlige antal arbejdstimer har for pensionen.

336.000 kr. mere i pension til Camilla

Hvis Camilla arbejder på fuld tid 37 timer ugentligt frem til folkepensionsalderen, er hendes pension beregnet til 122.000 kr. årligt livsvarigt. Idas pension ved de 30 timer ugentligt vil give hende en pension på 98.000 kr. årligt livsvarigt.

Differencen mellem Camillas og Ida pension er 2.000 kr. om måneden. I gennemsnit bliver kvinder i Danmark knap 83 år. Det giver 14 år på pension. I løbet af de 14 år får Camilla 1.708.000 kr. i pension, mens Ida får 1.372.000 kr. – altså en forskel på 336.000 kr. i løbet af de 14 år. Forskellen bliver selvfølgelig endnu større, hvis Camilla og Ida lever længere end svarende til gennemsnitsalderen.

Camilla og Ida er, som du véd, fiktive personer, og alle tal er gennemsnitlige – men eksemplerne er realistiske.

Fakta om PKA’s beregning

PKA har forudsat optagelse i pensionskassen som 25-årig og en forventet pensionsalder på 69 år. Der tages afsæt i almindelige basisstillinger på et sygehus i provinsen.

I skemaform:

Arbejdstid

Livsvarig pension

Fald i forhold til fuld tid

37 timer altid

122.000 kr.

 

30 timer altid

98.000 kr.

- 20 %

30 timer fra 30-40 år, ellers 37 timer

116.000 kr.

- 5 %

Se DSR’s analyse om, hvad der motiverer deltidsansatte sygeplejersker til at arbejde flere timer her

Nyuddannede sygeplejersker får ikke altid tilbudt fuldtidsansættelse

En undersøgelse fra DSR Analyse viser, at to ud af tre nyuddannede sygeplejersker ansættes på fuld tid, men 19 pct. af dimittenderne fortæller, at de er blevet tilbudt en deltidsstilling, selv om de har søgt en fuldtidsstilling. Mange af de deltidsansatte ønsker dog selv at være på deltid, enten fordi de oplever, at arbejdspresset er for stort, hvis de skal arbejde 37 timer om ugen, eller fordi de vil minimere risikoen for stress.

Den enkelte sygeplejerske skal ikke selv betale for et tåleligt arbejdsmiljø

Kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Helle Dirksen, finder det ærgerligt, at nogle af de nyuddannede sygeplejersker fravælger et fuldtidsjob for at kunne holde til arbejdspresset: ”Det er nu engang arbejdsgivers ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det er ikke den enkelte sygeplejerske, der så at sige skal betale for at have et tåleligt arbejdsmiljø ved at arbejde på deltid. Det er en rigtig kedelig situation, som jeg vil opfordre arbejdsgiver til at rette op på.”

Se DSR’s analyse om nyuddannede sygeplejerskers arbejdstid.

 

Har du styr på din pension i PKA?

Du kan altid tjekke din pension i PKA ved at logge på med NemID på  www.pka.dk. Hvis du har spørgsmål, kan du også altid kontakte en pensionsrådgiver i PKA.