Hvad gør arbejdslivet attraktivt for en sygeplejerske?

Et nyt forskningsprojekt initieret af Kreds Sjælland vil belyse, hvorfor nogle afdelinger ingen udskiftning har, mens andre altid mangler sygeplejersker. Håbet er at finde vejen til fastholdelse.

Oprettet: 10.09.2018

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland og Region Sjælland har i dag indgået et samarbejde om at kortlægge sygeplejerskernes arbejdsforhold. Forskerne vil blandt andet undersøge, hvorfor nogle afdelinger ingen udskiftning har i personalet, og hvorfor andre afdelinger oplever det modsatte:Underskriftes sættes på aftalen

Det er en vigtig dag i dag, hvor vi er blevet enige med Region Sjælland om at starte dette projekt. Der er en stor udfordring med mangel på sygeplejersker i Region Sjælland.  Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad der gør arbejdslivet attraktivt for sygeplejersker, og hvor stor en betydning sygeplejersker har for en afdeling. Så jeg håber, at dette samarbejde vil give nogle helt klare svar på, hvordan vi skal løse de udfordringer, som vi står over for lige nu, og i fremtiden, siger Helle Dirksen, kredsformand i DSR Kreds Sjælland.

Det store fælles forskningsprojekt er allerede startet. Det første, forskerne er gået i gang med, er at undersøge de sundhedsøkonomiske konsekvenser af manglen på sygeplejersker. De skal blandt andet interviewe sygeplejersker på forskellige afdelinger på regionens sygehuse:

Vi startet ud med at lokalisere de afdelinger, som har en stor fastholdelsesgrad, altså hvor der ikke er stor udskiftning i personalet. Så vi tager udgangspunkt i det positive. Vi skal tale med både sygeplejersker og ledere og på den måde forhåbentlig finde frem til nogle løsninger, som vi kan bruge på andre afdelinger i sundhedsvæsnet, siger forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton.

Regionsrådsformand Heino Knudsen glæder sig over samarbejdet og ser frem til resultaterne af det nye forskningsprojekt: Mangel på sygeplejersker er ikke bare et problem i Region Sjælland, det gælder alle danske sygehuse, og for dens sags skyld i det meste af verden. Derfor er det vigtigt for os, at finde ud af om vi kan gøre noget bedre. Så det glæder mig, at vi sammen med Dansk Sygeplejeråd, kan lave dette samarbejde og gøre noget ved problemet, for det kan kun løses i fællesskab, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Forskningsprojektet forventes at vare i to år. Resultaterne vil efterfølgende kunne bidrage til, at de gode erfaringer fra afdelinger med høj grad af fastholdelse og lav personaleomsætning anvendes på afdelinger med lav rekruttering og fastholdelse.