Hvem fik Sygeplejerskeprisen i Kreds Sjælland?

Vinderen af Årets Sygeplejerskepris er indstillet af sine kolleger, fordi hun altid udviser engagement, har tårnhøje ambitioner og samtidig er i stand til at lære fra sig på et niveau tilpasset den enkelte. Hun finder sig ikke i en 'sådan-plejer-vi-at-gøre kultur'. Og så er hun meget afholdt af borgerne.

Oprettet: 30.10.2018

Vinderen af sygeplejerskeprisen i Kreds Sjælland, Vibeke Elise Rosendahl, har kun været ansat som sygeplejerske i Distrikt Vest i Næstved Kommune i ca. 1½ år, men hun formåede hurtigt at vinde stor respekt fra samtlige faggrupper. I indstillingen til prisen står blandt andet:

”Vibeke udviser altid engagement og har tårnhøje ambitioner, ikke bare på sine egne vegne, men på hele teamets. Vi skal allesammen blive bedre. Hun stiller høje krav til sin ledelse og til sine kollegaer. Vibeke er fagligt yderst velfunderet, og hun lærer gerne fra sig, på et niveau tilpasset den enkelte." 

Vibeke finder sig ikke i en 'sådan-plejer-vi-at-gøre kultur'. Hun har på kort tid været med til at komme med konstruktive forslag til nye arbejdsgange, som både har givet sygeplejerskerne mere indflydelse på deres eget arbejde og en langt højere grad af kontinuitet.

”Vibeke er erfaring og ro”

Kollegerne skriver endvidere: ”Vibeke har en enestående evne til at møde mennesker, hvor de er, og betyder meget for mange borgere. 'Vibeke er erfaring og ro' - sagde en borger, og det er meget rammende."

Vibeke rummer desuden en omsorg og en empati, som kollegerne tydeligt mærker i det daglige. Det ligger hende på sinde, at hendes kollegaer har det godt.

Konstant på vej efter ny viden

I marts 2018 fyldte Vibeke 60 år. Men det er selvfølgelig ikke nogen hindring for at gå i gang med nye uddannelser, så om få uger starter hun på et diplommodul i sårpleje. 

Vinderen af prisen havde desværre ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen men vil få prisen og en stor buket blomster overrakt snarest muligt.

På fotoet her ses de andre enkeltpersoner eller grupper, der blev indstillet til prisen. De modtog blomster og stort bifald fra deltagerne.