Hvem skal have årets sygeplejerskepris?

Kender du en, som har gjort en særlig indsats for sygeplejen eller for sine kollegaer? Så læs her, hvordan du indstiller vedkommende til sygeplejerskeprisen.

Oprettet: 11.08.2020

Formålet med Sygeplejerskeprisen

Formålet med at uddele prisen er blandt andet at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt og at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger og studerende. Det skal samtidig ses som en anerkendelse af, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel.

For at komme i betragtning skal den indstillede sygeplejerske aktivt have bidraget til at udvikle og højne fagligheden indenfor sygeplejen på sin arbejdsplads eller i samfundet ved eksempelvis at:

 • Skabe fokus omkring og synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt
 • Anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger og studerende
 • Anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel
 • Aktivt at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland
   

Indstillingen skal indeholde:

 • Navn, adresse, medlemsnummer og telefonnummer på den/de indstillede
 • En kort beskrivelse af indsatsen, der kan begrunde en pristildeling af Sygeplejerskeprisen.
 • En angivelse af, på hvilken måde indsatsen har udviklet sygeplejen eller arbejdspladsen.
 • Accept fra den/de indstillede om, at indstillingen sendes til DSR Kreds Sjælland, og at den offentliggøres.
 • Accept fra den/de indstillede om, at møde op til generalforsamlingen den 27. oktober. 
 • Indstilleren skal aktivt være medlem af Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Indstillingen til Sygeplejerskeprisen må maksimalt være på en A4 side og mailes til kredskontoret senest den 23. september 2020 på mail sjaelland@dsr.dk 

Læs politikken for uddelingen af sygeplejerskeprisen.