Hvem skal have Sygeplejerskeprisen anno 2020?

Er det din kollega, der skal have årets Sygeplejerskepris i Kreds Sjælland? Prisen gives til en sygeplejerske, som har gjort en særlig indsats for patienter eller borgere eller for samarbejdet på jeres arbejdsplads.

Oprettet: 08.07.2020

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil traditionen tro uddele Sygeplejerskeprisen på 5.000 kroner ved den årlige generalforsamling, som finder sted tirsdag den 27. oktober 2020 i DGI Huset i Vordingborg.
Prisen uddeles til en sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, som har gjort en særlig indsats i forhold til sygeplejen på et område, eller som har gjort en positiv forskel på arbejdspladsen i forhold til sine kolleger.

Formålet med Sygeplejerskeprisen
• At sætte fokus på og synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt.
• At anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever.
• At anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel.

Kriterier for indstilling til Sygeplejerskeprisen
Den/de sygeplejerske(r), som ansøgningen omhandler, skal være bekendt med - og skal have accepteret - at ansøgningen sendes til DSR Kreds Sjælland.
Både den/de, som indstiller til prisen og den/de indstillede, skal være medlem af DSR, og arbejdsstedet skal være beliggende i Kreds Sjælland.

Indstillingen skal overholde følgende kriterier
• Accept fra den indstillede om at blive indstillet.
• Navn, adresse, medlemsnummer og telefonnummer på den/de indstillede.
• En kort beskrivelse af indsatsen, der kan begrunde en pristildeling i relation til formålet med prisen.
• En angivelse af, på hvilken måde indsatsen har udviklet sygeplejen eller arbejdspladsen.
• Accept fra den/de indstillede om, at indstillingen offentliggøres.
• Indstillingen til Sygeplejerskeprisen må maksimalt fylde en A4 side og mailes til kredskontoret senest onsdag den 16. september 2020 på mail sjaelland@dsr.dk.

 

Skema til indstilling til Sygeplejerskeprisen finder du her:

Skema til indstilling til Sygeplejerskeprisen 2020
Hvis du har spørgsmål, så kontakt kredskontoret!

Et bedømmelsesudvalg udvælger prismodtageren
Når de forhåbentlig mange indstillinger er modtaget, vil et bedømmelsesudvalg udvælge årets prismodtager(e). Kredsbestyrelsen har besluttet, at bedømmelsesudvalget er sammensat, så det dækker professionen bredt. Husk, at alle indstillede til prisen skal møde op til generalforsamlingen, hvor vinderen afsløres, og de indstillede bliver fejret.