Indstil din kollega til Sygeplejerskeprisen på 10.000 kr.

Gode kolleger er guld værd, men måske får vi ikke altid i en travl hverdag givet hinanden et skulderklap. Men du kan vise din kollega, at du virkelig sætter pris på det gode kollegaskab ved at indstille hende eller ham til Kreds Sjællands Sygeplejerskepris på 10.000 kr. Send indstillingen senest d. 19. september.

Oprettet: 26.08.2022

Sygeplejerskeprisen på 10.000 kroner bliver uddelt ved Kreds Sjællands generalforsamling, som finder sted torsdag den 27. oktober 2022 i DGI Huset i Vordingborg. På billedet ovenfor kan du se nogle af de mange sygeplejersker, som tidligere har modtaget prisen.

Formålet med Sygeplejerskeprisen
• At sætte fokus på og synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt.
• At anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever.
• At anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel.

Kriterier for indstilling til Sygeplejerskeprisen
Den/de sygeplejerske(r), som ansøgningen omhandler, skal være bekendt med - og skal have accepteret - at ansøgningen sendes til DSR Kreds Sjælland.
Både den/de, som indstiller til prisen og den/de indstillede, skal være medlem af DSR, og arbejdsstedet skal være beliggende i Kreds Sjælland.

Indstillingen skal overholde følgende kriterier
• Accept fra den indstillede om at blive indstillet.
• Navn, adresse, medlemsnummer og telefonnummer på den/de indstillede.
• En kort beskrivelse af indsatsen, der kan begrunde en pristildeling i relation til formålet med prisen.
• En angivelse af, på hvilken måde indsatsen har udviklet sygeplejen eller arbejdspladsen.
• Accept fra den/de indstillede om, at indstillingen offentliggøres.
• Indstillingen til Sygeplejerskeprisen må maksimalt fylde en A4 side og mailes til kredskontoret senest mandag d. 19. september 2022 på mail sjaelland@dsr.dk.

Skema til indstilling til Sygeplejerskeprisen finder du her:

Skema til indstilling til Sygeplejerskeprisen 2022
Hvis du har spørgsmål, så kontakt kredskontoret.

Et bedømmelsesudvalg udvælger prismodtageren
Når de forhåbentlig mange indstillinger er modtaget, vil et bedømmelsesudvalg udvælge årets prismodtager(e). Kredsbestyrelsen har besluttet, at bedømmelsesudvalget er sammensat, så det dækker professionen bredt. Husk, at alle indstillede til prisen skal møde op til generalforsamlingen, hvor det afsløres, hvem der modtager prisen.