Invitation til informationsmøde om ældretilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed har som noget nyt fået en opgave med at føre tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Oprettet: 11.02.2019

På informationsmøderne vil styrelsen for Patientsikkerhed informere om, hvad Ældretilsynet indebærer, præsentere de målepunkter, vi går tilsyn med og fortælle, hvordan et tilsyn konkret foregår. Der bliver på møderne lagt vægt på åben dialog mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og deltagerne.

Se mere om Ældretilsynet, fx målepunkterne: www.stps.dk/aeldre

Hvem er møderne for?

Møderne er mest relevante for ledere og medarbejdere i ældreplejen. Men medarbejdere, der står for kvalitetsudvikling af ældreplejen, kan også få glæde af at deltage.

I kan tilmelde op til to deltagere fra hver plejeenhed.

Se her i indbydelsen hvor møderne afholdes og hvordan du tilmelder dig informationsmødet.

Informationsmøde og ældretilsynet