Kæmpe sejr for ligestillingen

Kreds Sjællands vedholdende kamp for at sikre sygeplejersker på barsel en andel i Vinterpakken har båret frugt: Region Sjælland har givet kredsen medhold, så nu vil sygeplejersker, der i Vinterpakkens løbetid var fraværende pga graviditetsbetinget sygdom eller lønnet barsel få del i Vinterpakken.

Oprettet: 26.04.2022

I Danmark har vi efterhånden fået lige rettigheder mellem kønnene. Det hele startede i 1915, hvor kvinder fik stemmeret til folketingsvalget, hvorefter andre rettigheder er kommet dryppende lidt efter lidt. Fx kom ligelønsloven til i 1976, og i 2000 kom ligestillingsloven, hvor diskrimination på arbejdsmarkedet blev forbudt. Ligestillingslovene er således med til at fremme ligestilling i arbejdslivet.

 

Der sker fortsat diskriminering af sygeplejersker

På trods af ligestillingslovene oplever vi i DSR Kreds Sjælland, at der fortsat sker diskriminering af sygeplejersker. Det har vi selvfølgelig stort fokus på at rette op på. 

Da kredsen forhandlede Vinterpakken i december 2021, blev alle sejl sat ind for at få samtlige sygeplejersker på alle regionale arbejdspladser omfattet af Vinterpakkens fastholdelses- og bonustillæg. Vi oplevede desværre, at Region Sjælland fx ikke ønskede at honorere sygeplejersker, der i Vinterpakkens løbetid 1. december 2021 til 31. marts 2022 var fraværende pga graviditetsbetinget sygdom eller som var på lønnet barsels-/graviditetsorlov.

Den fortolkning stemmer ikke overens med ligebehandlings- og ligelønslovene, derfor gik DSR Kreds Sjælland videre med sagen.

 

Kreds Sjælland har kæmpet for ligestillingen

Kredsen har været vedholdende i kampen for at få omfattet de medlemmer, som har været fraværende pga. graviditetsbetinget sygdom eller fravær pga lønnet barsels-/graviditetsorlov i Vinterpakkens løbetid. Kredsens udgangspunkt har hele tiden været, at medlemmerne selvfølgelig skal modtage fastholdelsesbonus, som hvis de havde været til stede på arbejdspladsen – hvis de i øvrigt opfylder betingelserne i aftalen.

 

Region Sjælland har givet kredsen medhold

Region Sjælland har efter en periode med betænkningstid haft lejlighed til at vurdere sagen igen og har givet os medhold i, at regionen er forpligtet til at efterleve gældende ret. Region Sjælland skriver bl.a. følgende til DSR Kreds Sjælland:

”Vi er således principielt enige i, at medarbejdere, der har haft graviditetsbetinget sygdom og/eller været på lønnet barsels-/graviditetsorlov i perioden 1. december 2021 til 31. marts 2022, i udgangspunktet skal modtage forholdsmæssig fastholdelsesbonus, som hvis de havde været tilstedeværende, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne i aftalen.”

Det er en kæmpe sejr for ligestillingen, som DSR Kreds Sjælland hermed har vundet.

”Det er i strid med ligestillingsloven at forskelsbehandle gravide og barslende. Derfor er dette en sag, vi ikke kunne sidde overhørig. Vi har gjort det tydeligt over for Regionen, at ligestilling skal tages alvorligt i alle facetter af vores arbejdsliv. Derfor er jeg meget tilfreds med udfaldet - på alle sygeplejerskers vegne. Det her er en principiel og vigtig sejr for ligestillingen” siger kredsformand Anne Marie Holst Sommer.

 

Hvad betyder det i praksis?

Kreds Sjællands sejr – og regionens indrømmelse – vil fx betyde:

•                     Hvis en sygeplejerske har været graviditetsbetinget syg eller været på den lønnede del af barslen i hele Vinterpakkens løbetid, vil sygeplejersken modtage fastholdelsesbonus for hele perioden 1. december 2021 til 31. marts 2022.

•                     Hvis en sygeplejerske har været graviditetsbetinget syg eller på den lønnede del af barslen i perioden 1. december til den 22. december, hvorefter sygeplejersken er overgået til den ulønnede del af barslen, vil sygeplejersken modtage fastholdelsesbonus forholdsmæssigt for perioden 1. december til og med den 22. december.

Eksemplerne illustrerer udmøntningsprincipperne, hvor det afgørende er, om sygeplejersken har været graviditetsbetinget syg og/eller har været på lønnet barsel i perioden 1. december 2021 til 31. marts 2022. Hvis sygeplejersken kun har været delvist lønnet i perioden, modtager vedkommende alene fastholdelsesbonus forholdsmæssigt svarende til den lønnede periode.

 

En kæmpe sejr i ligestillingens navn

Denne sag er en kæmpe sejr for sygeplejersker, som er graviditetsbetinget syge og/eller på lønnet barsel. En sejr, som ikke kun er aktuel i forbindelse med Vinterpakken, men også for den fremadrettede praksis, som vi til enhver tid fortsat skal og vil støtte ret på. … Det handler for DSR om, at al forskelsbehandling bør afskaffes, alle skal behandles lige uanset køn eller andet!

Den vundne sag er en delsejr, som vi skal være glade for. Når det er sagt, så kæmper vi selvfølgelig videre for at få Regionen til at forhandle om en forlængelse af Vinterpakkens del 2 vedrørende meraktiviten.