Kære arbejdsgiver, stop gratisarbejde!

Allerede nu arbejder rigtig mange sygeplejersker gratis. Hver eneste uge. Nogle møder lidt før – andre går lidt senere – de fleste gør det for at kunne levere fagligt forsvarlig sygepleje, for at få ro på arbejdsdagen, eller fordi det er blevet kulturen på arbejdspladsen.

Oprettet: 29.10.2018

Gratisarbejde udhuler lønnen og skjuler, at opgaverne ikke kan nås i arbejdstiden. Gratisarbejde er derfor temaet for dette års generalforsamling i Kreds Sjælland. Og det er desværre mere højaktuelt end nogensinde. Region Sjælland har som bekendt iværksat en omfattende sparerunde, hvor op imod 600 stillinger på regionens arbejdspladser vil blive berørt i form af opsigelser, omplaceringer eller nedlæggelser af stillinger. Heraf vil ca. 183 sygeplejerskestillinger blive berørt.

Så mange færre sygeplejersker vil uvægerligt få den konsekvens, at de tilbageværende skal løbe endnu hurtigere for at nå arbejdet. Men her er det vigtigt, at vi som sygeplejersker holder fast i, at vi ikke skal arbejde gratis. Tal om det med dine kolleger og med din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og din leder. For det er nu engang ledelsens ansvar at tilrettelægge arbejdet, så det kan nås inden for arbejdstiden.

Med andre ord: Vi skal stå sammen for at stoppe gratisarbejde. Og vi skal sammen få gjort politikerne opmærksom på, at det har konsekvenser, når man skærer i et sundhedssystem, hvor der allerede er skåret ind til benet. Gratisarbejde skjuler, at opgaverne ikke kan nås i arbejdstiden og det skal frem i lyset.