Konference i FSSK den 19. marts 2018

Spændende konference i FSSK som afholdes på Hotel Kolding Fjord.

Oprettet: 24.01.2018

Videresend gerne invitationen til dine kollegaer eller print den ud til ophæng.

OBS: Hvis du har spørgsmål til dagen eller tilmelding, kontakt da formanden for FFSK Inge Jekes på tlf. 3034 1553 eller pr. mail inge.jekes@kalundborg.dk
Se hele programmet her: Indbydelse til konference i FSSK 19. marts

Praktiske oplysninger:
Tid og sted:
Mandag den 19. marts 2018, kl. 9.00-16.00 (kaffe/the samt brødbuffet fra kl. 9.00) Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
Tilmelding:
Pris for medlemmer af FSSK indmeldt før 2018: Gratis. Ved manglende deltagelse opkræves 750,- kr.
Pris for medlemmer indmeldt i 2018: 750,- kr.
Pris for ikke medlemmer: 995,- kr.

TILMELD DIG HER: https://goo.gl/forms/euElF87FhF17dJ0M2

Sidste frist for tilmelding er den 19. februar 2018.

På konferencen kan du blandt opleve følgende oplæg:

Flere sygeplejersker på plejecentrene Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at alle plejecentre ansætter sygeplejersker i basisstillinger og i dag- og aftentimerne samt i weekenden for at sikre en høj kvalitet i sygepleje, behandling, rehabilitering, omsorg og hjælp. - Grete Christensen, Fordmand for DSR.

Ældreliv i plejeboliger - et studie af ældres autonomi- og livssituation i den politiske tilrettelæggelse af plejeboligens rammer På baggrund af Ullas PhD vil hun i oplægget kaste lys over, hvilken ældreprofil, der er den værdsatte i den måde hjælpen til ældre bliver tilrettelagt på. Denne viden bliver brugt til at reflektere sygeplejefaget i tidens politiske trend og Ulla vil komme med bud på mulige konsekvenser af dette for sygeplejerskens daglige arbejde. - Ulla Skjødt Lektor, Ph.d. Lektor Sygeplejerskeuddannelsen – Roskilde.

Triagering og brug af plejehjemslæger Kristina vil fortælle, hvordan der arbejdes med triage på plejecenteret, samt hvordan fastansatte plejehjemslæger og triage kan bidrager til at øge kvaliteten af sygeplejen. - Kristina Lunddahl centersygeplejerske Nordfyns kommune .

Betydningen af sygeplejersker på plejecentrecenter i forhold til kvalitet i sygepleje, behandling, rehabilitering, omsorg og hjælp Charlotte og Maja vil i deres oplæg fortælle om hvilken betydning det har, at der er sygeplejersker på plejecentrene, samt hvordan det har været at blive respekteret som sygeplejerske på et center, hvor der ikke er tradition for sygeplejersker? - Charlotte Fuhr, Centersygeplejerske Kollektivhuset. - Maja Andersen, Centersygeplejerske Terneparken.

Etiske dilemmaer ved inddragelse af pårørende og frivillige/ufrivillige Hvilken etiske konsekvenser kan det have at inddrage pårørende og frivillige. Jacob vil i sit oplæg tage udgangspunkt i deltagernes erfaringer og ønsker. Der er mulighed for inden konferencen at indsende etiske dilemmaer, som ønskes belyst og debatteret. - Jacob Birkler, Etiker, ph.d. Fhv. formand, etisk råd .

"Vi har så travlt med at komme væk fra borgerne og lave noget". Mette vil i sit indlæg komme med sit bud på, hvordan vi kan arbejde livgivende og aktiverende. Hvordan ændres kulturen så der skabes nærvær for beboerne? - Mette Søndergård, Ergoterapeut, underviser og foredragsholdere.